Samling om anti-korrupsjon avholdt 12.oktober

12. oktober ble det avholdt en samling om antikorrupsjon hos Nærings- og fiskeridepartementet (NFD).

12. oktober ble det avholdt en samling om antikorrupsjon hos Nærings- og fiskeridepartementet (NFD). Deltakerne på samlingen var personer som arbeider med og har ansvar for compliance og antikorrupsjon i selskaper som NFD forvalter statens eierandel i. Formålet med samlingen var å legge til rette for nettverk og erfaringsdeling om utfordringer, løsninger og tiltak på antikorrupsjonsområdet. Det var 33 personer fra 21 selskaper tilstede på samlingen. PwC holdt et innlegg om antikorrupsjonsarbeidet illustrert ved et eksempel, mens Entra ASA og Yara International ASA holdt innlegg om hvordan de arbeider med antikorrupsjon. Innleggene ga grunnlag for diskusjon i grupper.

 

Yaras presentasjon her

Entras presentasjon her

PwCs presentasjon her

 

Til toppen