Sammen om en plan for fremtiden

For femte gang har statsminister Erna Solberg og flere av hennes statsråder arrangert toppmøte om forskning og høyere utdanning. Årets tema var mennesker og teknologi.

Toppmøte om forskning og høyere utdanning
Toppmøte om forskning og høyere utdanning i Parkveien 45. Foto: Maria Korkunc/Statsministerens kontor

Digitalisering stod øverst på agendaen da sentrale personer innen akademia, samfunns- og næringsliv samlet seg for å gi viktige innspill til regjeringens politikk i årene fremover.

- Digitalisering vil føre til at en del jobber forsvinner, men mange jobber vil også bli skapt. Dette skjer ikke av seg selv. Jeg utfordret deltakerne til å tenke høyt om hva vi konkret bør gjøre fremover, sier statsminister Erna Solberg.

- Fornøyd med bidragene
Innspillene vil bli brukt i arbeidet med å revidere stortingsmeldingen Langtidsplan for forskning og høyere utdanning. Forsknings- og høyere utdanningsministeren, finansministeren, næringsministeren, samferdselsministeren og olje- og energiministeren var til stede på toppmøtet, som arrangeres én gang i året.

- Vi har diskutert hvordan Norge og nordmenn kan dra best mulig nytte av mulighetene digitaliseringen gir, gjennom vår satsing på forskning og høyere utdanning. Jeg er veldig fornøyd med bidragene jeg har fått i dag, sier statsministeren.

Også forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø er fornøyd.

- Kunnskap, forskning og innovasjon er blant regjeringens viktigste satsingsområder. Toppmøtet har gitt oss gode innspill og ny inspirasjon til hvilke forskningspolitiske virkemidler som trengs for å lykkes med dette arbeidet, avslutter Nybø.

Til toppen