Seminar om fagskoleutdanningen

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Se direkte fra seminaret om den kommende stortingsmeldingen om fagskoleutdanningen.

En feil har oppstått ved lastingen av sendingen


Program:

10.00-10.45: Stortingsmeldingen v/ statssekretær Bjørn Haugstad

10.45-11.15: Kvalitetsområder for fagskoleutdanninger v/ Øystein Lund (NOKUT)

11.15-12.00: Lunsj

12.00-12.30: Kartlegging av kostnader ved de fylkeskommunale fagskolene v/Stein Bjørnstad (Deloitte)

12.30.13.15 Forslag til ny tilskuddsordning for fagskolesektoren v/avd.direktør Karl Georg Øhrn (KD)

13.15.13.45: Evaluering av Nasjonalt fagskoleråd v/ Håkon Høst (NIFU)

13.45-14.30: Avsluttende kommentarer fra salen og oppsummering av ekspedisjonssjef Johan Raaum.