Snøkrabbe-kvote i 2018

Nærings- og fiskeridepartementet har fastsatt en totalkvote på 4000 tonn snøkrabbe for fiske på norsk kontinentalsokkel i 2018.

Dette er det samme kvotenivået som i år.

- Ettersom forhandlingene med EU om et kvotebytte nå er avsluttet, er det ikke behov for å sette av snøkrabber til bytte med eventuelle tredjeland, sier statssekretær Veronica Pedersen Åsheim (Frp).

Når det gjelder endringer i de tekniske reguleringene i snøkrabbefisket, så vil Nærings- og fiskeridepartementet følge opp dette sammen med næringsaktørene og Fiskeridirektoratet på nyåret.  

Til toppen