Søsken skal få tegnspråkopplæring

Regjeringen viderefører tilbudet om tegnspråkopplæring til søsken av døve og hørselshemmede barn i Sørøst-Norge, og vurderer å utvide tilbudet til flere deler av landet.

Opplæringstilbudet «Se mitt språk» ble etablert for 20 år siden for å gi hørende foreldre mulighet til å lære tegnspråk. I Sørøst-Norge har også søsken hatt anledning til å delta, og dette tilbudet vil nå videreføres.

– Det er viktig at familien kan kommunisere på samme språk. Derfor vil vi at søsken av døve og hørselshemmede får tilbud om å lære tegnspråk sammen med foreldrene, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Vurderer å utvide tilbudet til flere steder

Nå har kunnskapsministeren bedt Utdanningsdirektoratet og Statped om å vurdere en utvidelse av tilbudet til søsken til å gjelde flere deler av landet. Søskentilbudet under "Se mitt språk" skal ses i sammenheng med andre opplæringstilbud. I dag finnes det blant annet nettverkskurs for lærere, deltidsopplæring med fjernundervisning for elevene, foreldreopplæring og opplæring for søsken.

– Tegnspråket er et offisielt norsk språk og er samtidig en viktig kulturbærer av døves kultur. Derfor er det viktig med gode løsninger, slik at døve og hørselshemmede barn kan kommunisere godt med sine søsken, sier Røe Isaksen.  

Til toppen