Norge og Island styrker EØS-samarbeidet

I forbindelse med det islandske statsbesøket undertegner Norge og Island en erklæring om å styrke samarbeidet om EØS-saker.

Godt samarbeid mellom de to nordiske landene i Efta/EØS-spørsmål er en viktig del av en tettere nordisk dialog i europasaker, heter det i erklæringen, som du kan lese her.

Erklæringen ble undertegnet av EØS- og EU-minister Frank Bakke-Jensen og Islands utenriksminister Gudlaugur Thordarsson under deres møte i forbindelse med det islandske statsbesøket.

EØS- og EU-minister Frank Bakke-Jensen og Islands utenriksminister Gudlaugur Thordarsson er fornøyd etter å ha undertegnet samarbeidserklæringen. Foto: Ane H. Lunde, UD
EØS- og EU-minister Frank Bakke-Jensen og Islands utenriksminister Gudlaugur Thordarsson er fornøyd etter å ha undertegnet samarbeidserklæringen. Foto: Ane H. Lunde, UD

- Samtalene med våre islandske partnere viser at det er enighet om å bygge videre på vårt gode nordiske samarbeid som en positiv regional kraft. Det er viktig for oss å fremme samhold i Europa og i resten av verden i en tid med omfattende endringer og utfordringer, sier EØS- og EU-minister Bakke-Jensen.

Islands president Guðni Th. Jóhannesson og ektefelle Eliza Reid er på offisielt besøk i Oslo og Bergen 21.-23. mars. Det islandske presidentparet har et omfattende program i Norge, blant annet møte med statsminister Erna Solberg.

Norge og Island har tette bånd gjennom felles historie, kultur, språk og verdier. Vi samarbeider tett gjennom det nordiske samarbeidet og gjennom vår felles tilknytning til Europa gjennom EØS og Schengen. Sikkerhetspolitikken er viktig for begge land som nære partnere i Nato, og vi deler også interesser i nordområdene. Statsbesøket gir anledning til å synliggjøre det sterke fellesskapet og fellesinteressene og til å fordype samarbeidet blant annet på havområdet og innenfor «den blå økonomien».

- EØS-avtalen er en grunnstein for Norges og Islands økonomi. Vi er derfor enige om å styrke EØS-samarbeidet ytterligere fremover, både bilateralt og gjennom det nordiske samarbeidet. Våre regjeringer er også enige om å arbeide for økt forståelse av behovet for styrket beredskap i nordområdene, sier Bakke-Jensen.

Om det fremtidige forholdet til EU og Storbritannia sier han: Vi må sikre sømløs videreføring av EØS-samarbeidet med EU samtidig som vi ivaretar våre viktige interesser i forholdet til Storbritannia.

Til toppen