Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Styrket kontroll av Europas yttergrense gir økt sikkerhet i Norge

Tor Mikkel Wara (Frp) deltok torsdag på EUs rådsmøte om justis- og innenrikspolitikk i Brussel. Sikkerheten i Norge øker ved at Europas yttergrense nå skal styrkes.

Det er prioritert for regjeringen å ha tett justispolitisk samarbeid med EU om grenseoverskridende kriminalitet, menneskehandel og terrorisme. Gjennom europeisk samarbeid skaper vi økt sikkerhet og trygghet for norske borgere og resten av Europa.

                               

-Norge har bidratt i det viktige arbeidet med å styrke yttergrensen i Europa. Det gir økt sikkerhet i Norge, sier justis- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara (FrP).

Under forhandlingene har Norge vært opptatt av at forvaltningen av yttergrensene i hovedsak må være et nasjonalt ansvar.

Bidragene fra Frontex. 

Det er også positivt at man gjennom å styrke Frontex også ønsker å styrke arbeidet med retur av personer uten lovlig opphold, og at samarbeid med tredjeland om retur skal styrkes.

Nå har Norge sammen med Schengen-landene for første gang vedtatt en visumbestemmelse som kobler visum med retursamarbeid.

Felles returtiltak som mange land står bak, virker sterkere enn om Norge står alene.

                               

-Vi får nå en lovhjemmel for å bruke visumpolitikk som et virkemiddel i retursamarbeidet med tredjeland, der sanksjoner eller belønninger kan brukes for å styrke retursamarbeidet. Dette gir et sterkt politisk signal til tredjeland, sier Wara.

De siste årene har det i Schengen-samarbeidet blitt besluttet nytt regelverk og nye systemer for å styrke kontrollen på de felles yttergrensene, og for å styrke kontrollen med hvem som reiser til og oppholder seg i Schengen-området.

Til toppen