Historisk arkiv

Tale på Girl Geek Dinner Bergens robot-workshop

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Nærings- og fiskeridepartementet

Kvinner i tech-næringene

Sjekkes mot framføring

Kjære jentenerder. Kjære alle sammen!

Jeg er veldig glad for å delta på dette viktige arrangementet.

Det er viktig fordi dere samler og slår et slag for nerdejentene.

Og jeg vil berømme Girl Geek Dinner for arbeidet med å dyrke frem flere kvinner i en svært mannsdominert bransje: Teknobransjen.

Fordi kvinner har evner og kunnskap på lik linje med menn.

Som Girl Geek Dinner er et synlig bevis på:

Dagens nerder er i høyeste grad kvinner!

Og jeg understreker at jeg bruker "nerd" som hedersbetegnelse!

Ifølge resultatene fra universiteter og høyskoler overgår kvinnene sine mannlige medstudenter.

Næringslivet trenger disse kvinnene.

Når man konkurrerer på kunnskap og kompetanse man rekruttere kandidater fra hele befolkningen.

For å lykkes med å omstille Norge trenger vi alle våre kloke hoder.

Det er klokkeklart!
Likevel er kvinner en altfor ubrukt ressurs i store deler av næringslivet.

Det er rett og slett avgjørende for norsk økonomi og for Norges fremtid at denne ressursen – ikke minst nerdejentene – bidrar og får lov til å bidra.

***

Som næringsminister jobber jeg for å styrke konkurransekraften i norsk næringsliv.

Og som en del av dette jobber jeg for at næringslivet skal utnytte den verdifulle ressursen kvinner er.

Det har derfor vært viktig for meg å sette likestilling på agendaen.

Vi har kommet langt på en rekke områder her i Norge:

 • kvinneandelen i arbeidslivet er blant verdens høyeste,
 • flere kvinner enn menn tar høyere utdannelse,
 • vi har en høy kvinneandel i regjering, storting og i offentlige styrer og utvalg,
 • her om dagen kunne vi lese at andelen kvinner blant topplederne i bedrifter hvor staten er inne som eier har doblet seg under denne regjeringen!
 • Og vi har 40 prosent kvinner i styrer allmenaksjeselskaper – mot 7 prosent i 2003!  

Når jeg er ute i verden og treffer folk som er opptatt av likestilling, synes jeg det er hyggelig å kunne skryte av alle de tingene vi tar for gitt her i landet. Alt dette som har gjort at vi har klart å få kvinner inn i arbeidslivet:

 • reglene om kjønnsrepresentasjon i styrer
 • fødselspermisjon og pappaer i betalt permisjon
 • velferdsordninger og barnehageplasser
 • og balanse mellom jobben og "livet ellers".

***

Samtidig er jeg også ydmyk over det vi ikke har fått til ennå.

For vi har fortsatt utfordringer:

 • Av studentene som velger naturfag og tekniske fag er 30 prosent jenter. Det er bedre enn før, men kan også bli bedre!
 • Kun 7,5 prosent av administrerende direktører i de 200 største norske selskapene er kvinner.
 • Det er også for få kvinnelige styremedlemmer i norsk næringsliv.
 • Kvinner tjener fortsatt mindre enn menn. For hver hundrelapp mannen tjener, tjener kvinnen 88 kroner!
 • Og en av fire norske gründere er kvinner. Forsvinnende få av disse er tech-gründere!

Det er ingen grunn til å lene seg tilbake.

Dette må vi gjøre noe med.

Det er forferdelig viktig at vi ikke blir selvtilfredse.

Eller at likestilling blir en kamp vi liksom er ferdige med.

For det er ikke slik at ting går fremover av seg selv.

Vi må som samfunn kjempe for det og ville det.

Og ta grep deretter!

Regjeringen jobber for å rette opp i disse skjevhetene.

Det gjør vi fordi næringslivet trenger flere kvinner.

I ledelsen, på alle nivåer og innenfor alle fag.

Dette er jo ikke uten videre enkelt.

***

Jeg er – i likhet med regjeringskollegene mine – opptatt av at mennesker skal ha frihet til å velge. For eksempel egen karrierevei.

Det er ikke denne regjeringens jobb å be folk om å ta andre valg enn det de mener er riktig for seg.

Og det er ikke alle som ønsker å bli ledere, ha styreverv eller starte sitt eget foretak.

Det skal vi ha respekt for.

Men: Vi må også forstå at disse ønskene formes av kulturen og det samfunnet de oppstår i.

Mitt og regjeringens utgangspunkt er at alle skal ha  lik mulighet til å velge karriere. Til å utvikle og bruke sine evner.

For eksempel å bli leder eller IT-ingeniør. Uavhengig av kjønn!

Og ikke minst: til å oppnå samme lønn som andre.

***

Det er næringslivet selv som har hovedrollen i arbeidet for å øke andelen kvinner i ledelsen og ulike yrkesgrupper.

Bedriftene har et ansvar for å arbeide med likestilling, mangfold, målrettet rekruttering og for å beholde dyktige kvinner.

Og de gjør det fordi det er bra for bunnlinja!

Men av og til trengs noen incentiver – eller "gulrot" om du vil.

Og i noen sammenhenger fungerer "pisken" også!
Derfor er den nevnte innføringen av kravet om kjønnsbalanse i allmennaksjestyrene så viktig.

Vi har gitt et tydelig signal til selskapene hvor vi har eierinteresser: kvinner skal opp og frem i ledelsen.
Vi jobber også for å øke kvinneandelen blant gründerne, i styrerom og i ledergruppene i store og viktige selskaper hvor staten er eier. Vi støtter blant annet Innovasjon Norges kvinnesatsing og arbeidet med å få frem flere gode kvinnelige rollemodeller.

Og vi jobber med å undersøke forskjellene mellom kvinner og menn i arbeidslivet.

***

Kjære dere!

Og spesielt dere "girl geeks":

Regjeringen vil ha flere jentenerder!

Rett og slett fordi det er bra for næringslivet, og bra for norsk økonomi.

Derfor setter jeg stor pris på dette initiativet.

Og jeg vil avslutte med en oppfordring:

Dere jentenerder er gull verdt for bedriftene og næringslivet.

Spre dere og gjør dere gjeldende!

Ikke stå med lua i handa når dere skal forhandle lønn!

Ta ansvar, hev stemmen!

Norsk næringsliv trenger dere.
Tusen takk for meg!

***

Til toppen