Næringsminister Monica Mæland

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Nærings- og handelsdepartementet

Næringsminister Monica Mæland (H)

Næringsministeren har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet næringspolitikk.

Født: 1968

Nedlastbart bilde, 5 MB  (Foto: Hans Jørgen Brun)

Du finner også flere bilder av statsråden på flickr

BIO

Monica Mæland er næringsminister i Nærings- og fiskeridepartementet. Mæland har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet næringspolitikk. Hun har tidligere vært byrådsleder i Bergen (2003-2013), kommunalråd i Bergen (1999-2003) og arbeidet som advokat. I tillegg har Mæland innehatt styreverv i bl.a. Husbanken, KLP Fondsforvaltning AS og Vest-Norges Brusselkontor AS. Mæland er utdannet jurist ved Universitetet i Bergen.

CV

Yrkeskarriere:

2013- Næringsminister
2003-2013 Byrådsleder i Bergen kommune
1999-2003 Kommunalråd i Bergen kommune
1994-1999 Advokat
1994 EU-medarbeider i Hordaland Høyre

Utdannelse:

1994 Cand.jur., Universitetet i Bergen

Politiske verv:

2010-d.d. Medlem av arbeidsutvalget i Høyres Hovedorganisasjon
2003-2013 Medlem av arbeidsutvalget i Bergen Høyre
2002-2004 Leder i Hordaland Høyre
1999-2003 Medlem av Bergen bystyre
1997-2002 Første nestleder i Hordaland Høyre
1997 1. nestleder i Bergenhus Høyre
1996-1997 2. nestleder i Bergenhus Høyre
1995-1996 Leder av Høyres kvinneforum i Bergen Høyre
1989-1992 Medlem av fakultetsrådet ved Juridisk fakultet, UiB
1989-1990 Leder av studenttinget ved UiB og medlem av arbeidsutvalget i NSU Bergen
1987-1988 Nestleder i Aust-Agder Unge Høyre
1985-1986 Leder i Arendal Unge Høyre

Andre verv:

2009-2013 Styremedlem i KLP Fondsforvaltning AS
2005-2013 Styreleder i Vest-Norges Brusselkontor AS
2002-2006 Styreleder i Husbanken
2002-2006 Varamedlem til styret i Folketrygdfondet
1998-2002 Styremedlem i Husbanken