Tidspunkter for nøkkeloverrekkelser i departementene

Dette innholdet er mer enn 3 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

I forbindelse med endringene i regjeringen er det lagt opp til nøkkeloverrekkelser i departementene etter følgende oppsett.

Kl. 15.55: Kulturdepartementet – Linda Hofstad Helleland og Trine Skei Grande.

Kl. 16.05: Kommunal- og moderniseringsdepartementet – Jan Tore Sanner og Monica Mæland.

Kl. 16.15: Justis- og beredskapsdepartementet – Per-Willy Trudvang Amundsen og Sylvi Listhaug.

Kl. 16.25: Klima- og miljødepartementet: Vidar Helgesen og Ola Elvestuen.

Kl. 16.35: Kunnskapsdepartementet: Torbjørn Røe Isaksen, Jan Tore Sanner og Iselin Nybø.

Kl. 16.45: Helse- og omsorgsdepartementet: Bent Høie og Åse Michaelsen.

Kl. 16.55: Utenriksdepartementet: Ine Eriksen Søreide, Marit Berger Røsland og Nikolai Astrup.

Kl. 17.05: Barne- og likestillingsdepartementet: Solveig Horne og Linda Hofstad Helleland.

Kl. 17.15: Nærings- og fiskeridepartementet: Monica Mæland og Torbjørn Røe Isaksen.

Pressefolk må vise pressekort og gyldig ID for adgang.

Pressekontakt for kulturministeren er kommunikasjonssjef Hanne Gjørtz, telefon 95 75 52 13, hanne.gjortz@kud.dep.no, alternativt pressevakt på telefon 90 23 10 93.

Pressekontakt for kommunal- og moderniseringsministeren er kommunikasjonssjef Kjersti Bjørgo, 97 16 48 35, kjersti.bjorgo@kmd.dep.no, alternativt pressevakt på telefon 22 24 25 00.

Pressekontakt for justis- beredskaps- og innvandringsministeren er kommunikasjonssjef Gunnar Johansen, 97 55 37 47, gunnar.johansen@jd.dep.no, alternativt pressevakt på telefon 22 24 55 44 / 97 55 37 45.

Pressekontakt for klima- og miljøministeren er kommunikasjonssjef Jon Berg, 90 56 94 95, jon.berg@kld.dep.no, alternativt pressevakt på telefon 947 82 505.

Pressekontakt for kunnskapsministeren og forsknings- og høyere utdanningsministeren er kommunikasjonssjef Anbjørg Bakken, 99 00 92 60, anbjorg.bakken@kd.dep.no, alternativt pressevakt på telefon 22 24 77 07.

Pressekontakt for eldre- og folkehelseministeren er kommunikasjonssjef Arve Paulsen, 90 11 70 05, arvp@hod.dep.no, alternativt pressevakt på telefon 948 49 749.

Pressekontakt for utviklingsministeren er kommunikasjonssjef Frode O. Andersen, 91 72 20 22, foa@mfa.no, alternativt pressevakt på telefon 23 95 00 02.

Pressekontakt for barne- og likestillingsministeren er kommunikasjonssjef Maria Brit Espinoza, 91 55 96 73, mbe@bld.dep.no, alternativt pressevakt på telefon 97 77 36 34.

Pressekontakt for næringsministeren er kommunikasjonssjef Trond Viken, 99 21 83 03, tvi@nfd.dep.no, alternativt pressevakt på telefon 902 51 303.