Tidstyv fanget i behandling av vannkraftsaker

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Regjeringen forenkler nå saksbehandlingen for ekspropriasjon i bestemte typer vannkraftsaker.

I dag behandler NVE for eksempel pålegg om miljøtiltak og damrehabilitering og enkelte vedtak knyttet til opprustning og utvidelse av kraftanlegg, mens fylkesmannen gir samtykke til nødvendig ekspropriasjon. Dette innebærer et unødvendig dobbeltarbeid, ettersom vurderingene ofte er ganske sammenfallende. Forskriftsendringen som nå er vedtatt, legger opp til at NVE også skal gi samtykke til ekspropriasjon i disse sakene.

- Olje- og energidepartementet får stadig saker hvor fylkesmannen har gjort et betydelig arbeid med vurdering av ekspropriasjon i saker hvor NVE langt på vei har gjort samme vurdering i sitt vedtak. Med denne lille forskriftsendringen frigjør vi ressurser hos fylkesmennene så å si uten å påføre NVE økt arbeidsbyrde. En ny tidstyv er dermed fanget, sier olje- og energiminister Tord Lien.

Forskriftsendringen trer i kraft 1.1.2016.