Tord Lien besøker leverandør til norsk vannkraftindustri

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Olje- og energiminister Tord Lien besøkte fredag Voith Hydro AS sitt hovedkvarter i Oslo.

- Takket være vannkraften kommer nær 70 prosent av all energi som brukes i Norge fra fornybar. Elektrisitetsproduksjonen består nesten utelukkende er klimavennlig og fornybar energi. Vannkraften vil spille en viktig rolle i Norge også i tiden fremover. Det var derfor nyttig for meg å diskutere utfordringer og ikke minst muligheter med en ledende vannkraftaktør som Voith, sier Tord Lien.

Det tyske selskapet er en av verdens største leverandører av utstyr til vannkraftsektoren med lokasjoner i over 60 land, herunder en betydelig aktivitet i Norge med ca. 250 ansatte på 3 steder.

Under møtet orienterte sels0apets ledelse hva rammevilkårene betyr for vannkraftnæringen og markedsutsiktene fremover. Et annet viktig tema var hva næringen gjør for å beholde kompetansen, forsking og utvikling samt rekruttering av unge medarbeidere som kan være med på å videreutvikle denne viktige næringen.

- Vannkraft er og vil forbli ryggraden i vårt kraftsystem, og det er derfor viktig med en tett dialog mellom leverandørindustrien og myndighetene,   understreker Tord Lien.

(Tord Lien med daglig leder i Voith, Frode Moen, foto: OED/jj)