Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Ulovlig innført steinalderøks levert tilbake til Sverige

Under et nordisk seminar om kulturkriminalitet i Oslo onsdag overleverte statssekretær i Kulturdepartementet Bård Folke Fredriksen en ulovlig innført steinalderøks tilbake til Sveriges ambassadør Axel Wernhoff.

Bilde av øksehodet med norsk og svensk flagg i bakgrunnen.
Den svenske steinalderøksen. Foto: Elisabeth Fjørtoft / Kulturdepartementet

Steinalderøksen ble inndratt blant flere andre gjenstander etter en dom i Høyesterett i sommer. Det er første gang en sak knyttet til kulturminnekriminalitet er endelig avgjort i Høyesterett. Steinøksen ble kjøpt på nett fra en auksjonsside i Sverige og ble sendt som postpakke til mottakeren i Norge. Mottakeren hadde ikke innhentet tillatelse til å føre øksen ut av Sverige.

Statssekretær Bård Folke Fredriksen og Sveriges ambassadør Axel Wernhoff.
Statssekretær i Kulturdepartementet Bård Folke Fredriksen overleverte den ulovlig innførte steinalderøksen tilbake til Sveriges ambassadør Axel Wernhoff. Foto: Elisabeth Fjørtoft / Kulturdepartementet

Tidligere i år ble også en ulovlig innført Buddha-statue fra Myanmar returnert til hjemlandet. Flere tilbakeleveringssaker ventes etter hvert som det kommer flere inndragningsvedtak. 

– Vi har en forpliktelse til å ta vare på vår egen kulturarv og å hindre at viktig kulturarv plyndres og ødelegges i andre deler av verden. Vi må sikre dette gjennom internasjonalt samarbeid om normer og konvensjoner, og ved å hindre innførsel og omsetning av ulovlige kulturgjenstander i vårt eget land, sier statssekretær Bård Folke Fredriksen. 

– Kunst- og kultureksperter må utvise stor aktsomhet ved håndtering av kunst- og kulturgjenstander med tvilsom opprinnelse. At det er viktig å ta vare på kulturarven ble slått fast av FNs sikkerhetsråd tidligere i år. Gjennom det nordiske UNESCO-initiativet ønsker den norske regjeringen å styrke innsatsen mot ulovlig handel med kulturgjenstander i tett kontakt med de andre nordiske landene. I dette arbeidet er det viktig å skape en bred allianse mellom toll-, politi- og kulturmyndigheter både innad i eget land og på tvers av landegrenser. Tilbakeleveringen av steinalderøksa til Sverige er et eksempel på hvordan EUs kommunikasjonssystem IMI kan fungere på kulturminneområdet, sier Fredriksen.  

Internasjonalt samarbeid om kulturvernspørsmål er et viktig område for regjeringen. 2018 er utpekt til europeisk kulturvernår, og regjeringen ønsker aktivt å bidra til å ta vare på verdens kulturarv gjennom å hindre ulovlig handel med kulturgjenstander.

Norge har formannskapet i Nordisk ministerråd i 2017, Sverige overtar formannskapet i 2018.

Det nordiske seminaret om regelverk og rettspraksis knyttet til kulturkriminalitet ble arrangert i Oslo 12. og 13. desember i regi av Kulturdepartementet i samarbeid med Det juridiske fakultet/Universitetet i Oslo og med støtte fra Nordisk ministerråd.

Les mer om seminaret og kulturkriminalitet på www.kulturkrim.no

Sektorprogram for kultur - Norges formannskap i Nordisk ministerråd 2017

Til toppen