Utredning av håndhevingsapparatet på likestillings- og ikke-diskrimineringsområdet

Departementet skal gjennomføre en større utredning av håndhevingsapparatet på likestillings- og ikke-diskrimineringsområdet.

Oppdraget er tildelt advokatfirmaet PricewaterhouseCoopers AS (PWC). Formålet med utredningen er å styrke lovhåndhevingen og sikre styringen av direktoratsoppgaver. Utredningen skal legge grunnlaget for at departementet kan ta en beslutning om en eventuell ny organisering av håndhevingsapparatet.

PWC skal legge frem sluttrapport innen 1. mars 2016.

Les konkurransegunnlaget

Til toppen