Presseinvitasjon: Utvalg foreslår betydelige endringer i etterlatteytelsene i folketrygden

Dette innholdet er mer enn 4 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Utvalget som har utredet etterlatteytelsene i folketrygden overrekker 2. februar sin rapport til arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie.

Tid: Torsdag 2. februar kl. 09.30
Sted: Arbeids- og sosialdepartementet, Akersgata 64.

Etter at nye regler for alderspensjon ble innført i 2011 og ny uføretrygd i 2015, er folketrygdens ytelser til etterlatte det siste hovedområdet som gjenstår i pensjonsreformen. Et utvalg under ledelse av dekan ved Høgskolen i Oslo og Akershus, Ann-Hélen Bay, har utredet behovet for endringer og overleverer torsdag sin utredning til arbeids- og sosialministeren.

I lys av samfunnsutviklingen som har funnet sted siden folketrygden ble innført i 1967 samt behovet for tilpasninger til pensjonsreformen, foreslår utvalget betydelige endringer i dagens ordninger. Disse ordningene omfatter ytelser til etterlatte under 67 år, særregler som kan gi etterlatte forhøyet alderspensjon og uføretrygd, samt ytelser til etterlatte barn.

Husk å ta med legitimasjon.

Nett-tv Utvalg foreslår betydelige endringer i etterlatteytelsene i folketrygden

Se sendingen her

Se sendingen her

Overleveringen sendes også direkte på regjeringen.no (på denne siden).

 Pressekontakter

  • Kommunikasjonssjef Nina Kraugerud Ertzaas, tlf 480 01 061
  • Seniorrådgiver Morten Dagre, tlf 951 79 640