Utvidet investeringsfond for Nord-Norge og Russland

Regjeringen vil styrke næringslivssamarbeidet i nord, og slår sammen to investeringsfond til ett. Det nye fondet kan investere i bedrifter i Nordland, Troms og Finnmark.

-Vi ønsker å bidra til mer næringsvirksomhet på tvers av landegrensene. Fondet kan bidra til å styrke næringslivet i våre tre nordligste fylker og samarbeidet med Nordvest-Russland, sier næringsminister Monica Mæland.

Investeringsfondet for Nordvest-Russland og Investeringsfondet for Øst-Europa blir slått sammen til ett fond. Det nye investeringsfondet vil ha en forvaltningskapital på 270 millioner kroner. Noe er allerede bundet opp i eksisterende prosjekter.

Dagens to investeringsfond, som ble etablert i andre halvdel av 90-tallet, har blant annet hatt som formål å bidra til næringsutvikling og samarbeid med Russland og land i Øst-Europa.  Det er nå et ønske om investeringene også skal kunne støtte opp om næringsutvikling i Norge.

- Vi går lengre enn det Stortinget har bedt om. Vi åpner nå for at fondet også kan investere i selskaper som i Nordland, Troms og Finnmark. Betingelsen er at de har aktiviteter i landene i øst, og at investeringen bidrar til fondets formål, sier Mæland.

- I tillegg foreslår vi at det nye fondet kan gå inn med større beløp i hvert enkelt prosjekt enn de to tidligere fondene kan. Fondet har dermed mulighet til å bli med i større, mer interessante og mer lønnsomme prosjekter, sier EØS- og EU-minister Frank Bakke-Jensen.

Fondet skal forvaltes fra Nord-Norge, med tilknytning til Sør-Varanger.

- Jeg håper fondet vil bidra til økt aktivitet, særlig i Sør-Varanger, som er et spesielt viktig område for norsk kontakt med Russland, sier Bakke-Jensen.

 

 

Til toppen