Valgfrihet riktig vei: 600 millioner kollektivreiser i fjor

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Nordmenn reiser kollektivt som aldri før: I 2015 ble det registrert over 600 millioner kollektivreiser. Dette er ny rekord og en økning på 5 prosent fra året før, melder Statistisk sentralbyrå.

 - Dette er gode tall som viser at stadig flere velger å benytte seg av kollektive reisetilbud. Flere avganger og økt punktlighet gjør kollektivtrafikken mer attraktiv. Bussen er fremdeles arbeidshesten i kollektivtrafikken, og det er derfor viktig med fortsatt økt vedlikehold på veiene. God fremkommelighet er avgjørende, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

- Vi ser at det er vekst for alle transportformer, og det motiverer. Vi trenger fortsatt godt arbeid fra byer, fylkeskommuner og staten. Det handler om økonomiske prioriteringer og kompetanseheving, og utviklingen viser også hva vi kan få til gjennom godt samarbeid mellom forvaltningsnivåene. Statens satsing på jernbanen er nå 6 milliarder kroner høyere enn ved regjeringsskiftet, og de største byene har fått et spesielt kraftig løft for å legge til rette for kollektivløsninger. Her er særlig belønningsordningen og bymiljøavtalene gode verktøy, sier Solvik-Olsen.

- Folk har ulike reisebehov. Vi vil gi folk flest gode alternativer å velge mellom slik at reisehverdagen løses mest mulig effektivt for den enkelte. En velfungerende kollektivtrafikk er viktig for å styrke bo- og arbeidsregionene. Det er derfor viktig å fortsette den gode trenden og å gi folk alternativer og valgfrihet når de skal ut på kortere eller lengre reiser.

Mer om passasjertallene hos Statistisk sentralbyrå