Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Viktig skritt mot en ny global avtale mot plastforurensing av verdenshavene

Forsøplingen av verdens hav er et økende miljøproblem og 2 milliarder av verdens befolkning mangler i dag tilgang til avfallshåndtering. På Our Ocean ønsker Norge flere land velkommen til å gå foran for å finne globale løsninger.

Marin forsøpling
- Plastforsøpling og mikroplast som ender opp i havet og er en global krise. Forsøplingen av havet krever internasjonalt samarbeid, selv om mange jobber godt er det ingen enkeltland som kan løse dette alene, sier klima og miljøminister Ola Elvestuen (V). Foto: Bo Eide

Norge ved klima- og miljøminister Ola Elvestuen oppfordrer andre land til å stille seg bak et tydelig opprop for en ny global avtale mot marin forsøpling og mikroplast. I april ble de nordiske ministerne enige om å samarbeide for en ny avtale mot marin forsøpling.

- Plastforsøpling og mikroplast som ender opp i havet og er en global krise. Forsøplingen av havet krever internasjonalt samarbeid, selv om mange jobber godt er det ingen enkeltland som kan løse dette alene, sier klima og miljøminister Ola Elvestuen (V).

Under den store havkonferansen Our Ocean som Norge er vertskap for denne uken er forsøpling av verdenshavene et av hovedtemaene. Siden januar har nærmere 20 land stilt seg bak oppropet om å få på plass en global avtale innen 2023.

Siden Norge satte marin forsøpling på dagsorden i 2014 er det etablert en bred forståelse internasjonalt om at man må handle raskt for å stoppe plastforsøpling av havet. Verden trenger en samlet innsats og et sterkere internasjonalt samarbeid.

En rapport utarbeidet for FN identifiserer betydelige hull i det etablerte avtaleverket for plastforurensing. Etter forslag fra Elvestuen vedtok de nordiske landene at det er behov for en ny global avtale mot marin forsøpling og mikroplast under nordisk ministermøtet i Reykjavik på Island i april 2019. En slik avtale vil hjelpe land som trenger det med å få på plass gode tiltak for å stoppe plastforsøpling og få tilgang til finansiering.

- Her på Our Ocean har Norge sagt at vi vil arbeide for å få på plass en global avtale mot marin forsøpling. Det er et ambisiøst mål, men vi skal jobbe målrettet og systematisk. Vi vil bruke denne muligheten til å mobilisere andre stater til å slutte seg til det dette målet, sier Elvestuen.

Norge har opprettet et eget program som skal bistå utviklingsland i å redusere marin forsøpling. Norge har satt av 1,6 milliarder kroner til dette i perioden 2019-2022.

Til toppen