Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Vil finne ut om Noreg kan skyte opp satellittar

Regjeringa vil gje Andøya Space Center eit lån på 20 millionar kroner. Pengane skal brukast til å finne ut om det er mogleg å skyte opp småsatellittar frå Andøya.

Frå ei oppskyting på Andøya
Frå ei oppskyting på Andøya Foto: Andøya Space Center

Ein oppskytningsbase for satellittar kan gje mange varige, lønsame arbeidsplassar på Andøya. I tillegg inneberer det store moglegheiter for norsk høgteknologisk næringsliv, seier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H).

Dei seinare åra har det vore ei endring i utviklinga av satellittar. Frå at satellittar tidlegare var store og svært kostbare, byggjast det i dag ei mengde små og rimelege satellittar. Døme på slike småsatellittar er dei norske satellittane som mellom anna brukast til skipsovervaking.

I dag er ein gjerne avhengig av å få haik med ein stor rakett for å få sine småsatellittar opp i bane. Andøya Space Center har i fleire år jobba med eit prosjekt for å byggje ein oppskytingsbase for småsatellittar på Andøya. Det står framleis att eit større arbeid for å avklare om ein slik base kan etablerast på kommersielt grunnlag. Arbeidet er ressurskrevjande, og regjeringa forslår difor å gje Andøya Space Center eit ansvarleg lån for å gjennomføre dei nødvendige attståande utgreiingane. Lånet skal gis på marknadsmessige vilkår.

– På Andøya har vi eit høgteknologisk miljø som har mange tiår med erfaring med å skyte opp forskingsrakettar. Eg er difor spent på å sjå kva Andøya kan få til, seier Røe Isaksen.

Andøya Space Center er eit selskap med mål om å styrkje norsk forsking og høgteknologisk næringsliv gjennom drift og vidareutvikling av infrastruktur for teknologitesting og naturvitenskapleg forsking. Andøya Space Center leverer oppskytings- og testtenester til kundar over heile verda. Selskapet er eid 90 prosent av Nærings- og fiskeridepartementet og ti prosent av Kongsberg Defence og Aerospace.

Til toppen