Vil styrke Sintef Raufoss Manufacturing med 8 millioner

Regjeringen foreslår at Sintef Raufoss Manufacturing blir tatt opp i basisfinansieringsordningen. Forslaget bidrar til at instituttet kan styrke sin kompetanse og i større grad konkurrere om nye forskningsoppdrag i Norge og utlandet.

- Sintef Raufoss Manufacturing er en sentral og viktig forsknings- og utviklingsaktør for industrimiljøet på Raufoss. Norsk økonomi står overfor omfattende endringer. Forslaget vårt om å øke bevilgningen til de teknisk-industrielle instituttene kan styrke omstillingsevnen og bidra til nye ideer og løsninger, sier statssekretær Dilek Ayhan.

Regjeringen foreslår å øke basisbevilgningen til de teknisk-industrielle instituttene med 15 millioner kroner. Sintef Raufoss Manufacturing har søkt om opptak i basisfinansieringsordningen. Regjeringen foreslår å innlemme instituttet i ordningen.

Et opptak vil gi Sintef Raufoss Manufacturing rundt 8 millioner kroner i året. Dette er penger som instituttet kan bruke til å styrke sin kompetanse, slik at det i større grad kan konkurrere om forskningoppdrag nasjonalt og internasjonalt. 

Det er 14 teknisk-industrielle institutter i Norge i dag som mottar basisfinansiering. Instituttene leverer forskningstjenester til norsk næringsliv. På nye teknologiområder, der bedriftene ennå ikke spør etter tjenester, må instituttene bygge opp kompetanse med egne ressurser. Det kan for eksempel være innen områder som avanserte produksjonsprosesser, digitalisering, grønn omstilling og bioøkonomi. Penger til slik kompetansebygging henter instituttene fra de såkalte basisbevilgningene.

En styrket basisbevilgning til de teknisk industrielle instituttene vil gi rom for å ta opp Sintef Raufoss Manufacturing fra og med 2018.

Til toppen