Handlingsplan for å redusere utslipp av kvikksølv

Kvikksølv er blant de aller farligste miljøgiftene og utgjør i dag en trussel for miljøet og menneskers helse både i Norge og globalt.