Handlingsplan for filmsatsingen på barn og unge 2009-2011

Film & Kino har i samarbeid med Norsk filminstitutt utarbeidet en handlingsplan for filmsatsingen på barn og unge. Filmsatsingen i planen skal nå barn og unge over hele landet i et samarbeid mellom nasjonale og lokale aktører. Handlingsplanen er godkjent av Kulturdepartementet.

Et av målene i Filmmeldingen er at film skal ha en sterk posisjon blant barn og unge i skole og fritid, både som publikum og filmskapere.

Handlingsplan for filmsatsingen på barn og unge 2009-2011

Viktige elementer i handlingsplanen er barnehagevisninger, filmstudieark, barne- og ungdomsfilmklubber, støtte til barne- og ungdomsfilmfestivaler, filmkurs for barn, unge og for lærere, film og spill i skolebibliotekene og støtte til at barn og unge selv lager film.

Handlingsplanen i pdf-format