Klima- og miljødepartementets prioriterte forskningsbehov (2016-2021)

Klima- og miljøforvaltningen skal være kunnskapsbasert. Det innebærer at forvaltningen må ha kunnskap om status for miljøtilstanden, påvirkningsfaktorer og drivkrefter, tiltak og virkemidler. Dette dokumentet omtaler de prioriterte kunnskapsbehovene i perioden 2016-2021. Dokumentet bygger på innspill fra Miljødirektoratet, Riksantikvaren, Norsk Polarinstitutt og Statens Strålevern.

Last ned dokumentLast ned dokumentet (pdf)

Helleristning: Alta museum. Fotograf: Viggo Lindahl
Røyk fra pipe: Fotograf: Svein Magne Fredriksen
Sel: Fotograf: Harald Rensvik, Miljøverndepartementet
Bergen: fotograf: Svein Magne Fredriksen, Miljøverndepartementet
Landskapsbilde: Vikran, Ingøy. Fotograf: Viggo Lindahl
Publikasjonskode: T-1552 B