Nytt fra EU-delegasjonen om kommunal- og regionalpolitikk (3/2018)

Nyhetsbrev fra den norske EU-delegasjonen

I nr. 3-2018 av Nytt fra EU-delegasjonen om kommunal- og regionalpolitikk kan dere bl.a. lese om at EUs langtidsbudsjett 2021-2027 inneholder flere relevante satsinger for norsk kommunesektor. I den nye faste spalten Innovasjon i offentlig sektor er temaet sosialt entreprenørskap og kunstig intelligens. I dagens smarte omtaler vi enkelte fremoverlente europeiske regioner som er eller kan være aktuelle samarbeidspartnere for norske fylker.

Nyhetsbrevet kan du lese HER