Rapporter fra EU-delegasjonen 2018

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

2018

 • Nytt fra EU-delegasjonen om kommunal- og regionalpolitikk nr. 6-2018

  Nyhetsbrev fra Eivind Lorentzen, Maria Deridder Holmlund og Trond Helge Bårdsen, ved den norske EU-delegasjonen.

  I julenummeret av Nytt fra EU-delegasjonen om kommunal- og regionalpolitikk (06-18) kan du blant annet lese om at klimautfordringene er en jobb for Europas kommuner og regioner, ny melding om å styrke nærhetsprinsippet, sosial boligbygging, kunstig intelligens, EUs byprogrammer, fjerning av ulovlig innhold på nett og at lokalpolitikere i hele EØS-området diskuterer beskyttelse av varslere. I tillegg til saker om pepperkakene, juletrærne og julekakenes europeiske dimensjon selvfølgelig.

 • Økonominytt 10/2018

  Rapport fra EU-delegasjonens finansråder Inger-Johanne A. Rygh og Erik Mæhlen Larsen.

  I dette nummeret av Økonominytt kan du oppdatere deg på en rekke saker som i disse dager preger økonomifeltet i EU. Blant annet kan du lese om status for pågående regelverkssaker på finansområdet, høstens arbeid i eurogruppen, arbeidet med skattesaker i ECOFIN og status for EUs budsjett for 2019.

 • Økonominytt 9/2018

  Rapport fra EU-delegasjonens finansråder Inger-Johanne A. Rygh og Erik Mæhlen Larsen.

  I dette nummeret av Økonominytt kan du oppdatere deg på en rekke saker som i disse dager preger økonomifeltet i EU.  Blant annet kan du lese om Europakommisjonens arbeidsprogram for 2019, samt deres nye forslag for å styrke tilsynet på hvitvaskingsområdet. I tillegg pågår det flere diskusjoner om skatt og digital økonomi, og det er oppnådd politisk enighet i flere merverdiavgiftssaker.

 • Nytt fra EU-delegasjonen om kommunal- og regionalpolitikk nr. 5-2018

  Nyhetsbrev fra Eivind Lorentzen, Maria Deridder Holmlund og Trond Helge Bårdsen, ved den norske EU-delegasjonen.

 • Økonominytt 8/2018

  Rapport fra EU-delegasjonens finansråder Bjarne Stakkestad og Lone Semmingsen.

  I dette nummeret av Økonominytt kan du blant annet lese om rapportene fra juli-møtene i Eurogruppen og ECOFIN samt Europakommisjonens sommerprognose 2018.

 • Økonominytt 7/2018

  Rapport fra EU-delegasjonens finansråder Bjarne Stakkestad og Lone Semmingsen.

  I dette nummeret av Økonominytt kan du lese om finansmarkedssakene som pågår i EU.

 • Europaparlamentets forhandlingsposisjon for direktiv om engangsplast/fiskeriutstyr

  Rapport fra miljøråd Hege Rooth Olbergsveen, EU-delegasjonen.

 • Halvårsrapport: Miljø og klima i EU

  Halvårsrapport fra Hege Rooth Olbergsveen og Stine Svarva, miljøråder ved Norges delegasjon til EU.

 • Halvårsoversikt: Viktige saker denne høsten, brexit og Google Android

  Halvårsrapport fra Trond Helge Bårdsen, IKT og forvaltningsråd ved Norges delegasjon til EU.

 • Avstemming i miljøkomiteen i Europaparlamentet om en kommende resolusjon om plast

  Rapport fra miljøråd Hege Rooth Olbergsveen, EU-delegasjonen.

 • Nytt fra EU-delegasjonen om kommunal- og regionalpolitikk (4/2018)

  Nyhetsbrev fra den norske EU-delegasjonen - Sommerekstra

  I sommerekstra-utgaven av Nytt fra EU-delegasjonen om kommunal- og regionalpolitikk (nr. 4. 2018) kan du blant annet lese om hva de nye programforslagene betyr for norsk kommunesektor, Østerrikes prioriteringer for presidentskapet i EU og, ikke minst, en rekke relevante arrangementer som du kan melde deg på til høsten. God sommer!

 • Økonominytt 6/2018

  Rapport fra EU-delegasjonens finansråder Bjarne Stakkestad og Lone Semmingsen.

  I sommerutgaven av Økonominytt (juli) kan du lese rapporten fra juni-møtene i Eurogruppen og ECOFIN samt en oppdatering av økonomisk statistikk for EU og euroområdet.

 • Europaparlamentet: Debatt om Europas framtid med Mark Rutte

  Rapport fra ambassaderåd Eirik Nestås Mathisen, Norges delegasjon til EU.

 • Økonominytt 5/2018

  Rapport fra EU-delegasjonens finansråder Bjarne Stakkestad og Lone Semmingsen.

  I juni-nummeret av Økonominytt kan du lese rapporten fra mai-møtene i Eurogruppen og Ecofin. Du finner også en oppdatering av aktuelle finansmarkedssaker og en omtale av to høringssaker på skatteområdet.

 • Bærekraftig finansinering – Europakommisjonens regelverksforslag

  Rapport fra EU-delegasjonens finansråd, Bjarne Stakkestad.

 • Europakommisjonens forslag til regelverk for de nye programmene under EUs samhørighetspolitikk

  Rapport fra kommunal- og regionalråd Eivind Lorentzen, EU-delegasjonen.

  Den 29. mai la Europakommisjonen frem forslag til regelverk for de nye programmene under EUs samhørighetspolitikk i perioden 2021-2027.

 • EU vil redusere negative miljøeffekter fra engangsplast og fiskeriutstyr i plast

  Rapport fra miljøråd Hege Rooth Olbergsveen, EU-delegasjonen.

 • Økonominytt 4/2018

  Rapport fra EU-delegasjonens finansråder Bjarne Stakkestad og Lone Semmingsen.

  I pinsenummeret av Økonominytt kan du lese om de siste møtene i Eurogruppen og ECOFIN, Kommisjonens forslag til langtidsbudsjett for 2021-27 og Kommisjonens vårprognose. Aktuelle finansmarkedssaker og skattesaker er også omtalt.

 • Nytt fra EU-delegasjonen om kommunal- og regionalpolitikk (3/2018)

  Nyhetsbrev fra den norske EU-delegasjonen

  I nr. 3-2018 av Nytt fra EU-delegasjonen om kommunal- og regionalpolitikk kan dere bl.a. lese om at EUs langtidsbudsjett 2021-2027 inneholder flere relevante satsinger for norsk kommunesektor. I den nye faste spalten Innovasjon i offentlig sektor er temaet sosialt entreprenørskap og kunstig intelligens. I dagens smarte omtaler vi enkelte fremoverlente europeiske regioner som er eller kan være aktuelle samarbeidspartnere for norske fylker.

 • Vil modernisere EUs samhørighetspolitikk

  Rapport fra kommunal- og regionalråd Eivind Lorentzen, EU-delegasjonen

  12. april ble EUs samhørighetspolitikk diskutert i Rådet for allmenne saker (GAC - cohesion). Her er konklusjonene fra kommunal- og regionalråd ved EU-delegasjonens rapport fra møtet.

 • Økonominytt 3/2018

  Rapport fra EU-delegasjonens finansråder Bjarne Stakkestad og Lone Semmingsen.

  I påskenummeret av Økonominytt kan du lese om mars-møtene i Eurogruppen og ECOFIN.

 • Nytt fra EU-delegasjonen om kommunal- og regionalpolitikk (2/2018)

  Nyhetsbrev fra den norske EU-delegasjonen.

 • Økonominytt 2/18

  Rapport fra EU-delegasjonens finansråder Bjarne Stakkestad og Lone Semmingsen.

  I dette nummeret av Økonominytt kan du bl.a. lese om februarmøtene i Eurogruppen og ECOFIN samt om arbeidet med EUs neste langtidsbudsjett for 2021-2027. Kommisjonens vinterprognose er også presentert.

 • Nytt fra EU-delegasjonen om kommunal- og regionalpolitikk (1/2018)

  Nyhetsbrev fra den norske EU-delegasjonen.

  I Nytt fra EU-delegasjonen om kommunal- og regionalpolitikk nr. 1. 2018 kan du bl.a. lese om hvilke investeringer EU's Arctic Stakeholder Forum mener bør gjøres i Arktis, nye hjelpemidler for å oppfylle personvernforordningen, det nye direktivet som skal sikre rent drikkevann og månedens hovedsak: digitale verktøy for økt medvirkning og lokaldemokrati.

 • Økonominytt 1/18

  Rapport fra EU-delegasjonens finansråder Bjarne Stakkestad og Lone Semmingsen.

  I årets første nummer av Økonominytt kan du lese om januarmøtene i Eurogruppen og ECOFIN, ny økonomisk statistikk og indikatorer samt aktuelle skattesaker og finansmarkedssaker.

 • Ny plaststrategi fra EU-kommisjonen

  Rapport fra miljøråd Hege Rooth Olbergsveen, EU-delegasjonen

  16. januar la EU-kommisjonen fram en minipakke for sirkulær økonomi og forslag til revidert skipsavfalldirektiv.