Nytt fra EU-delegasjonen om kommunal- og regionalpolitikk (5/2017)

Nyhetsbrev fra kommunal- og regionalråd ved den norske EU-delegasjonen.

I årets femte utgave av nyhetsbrevet kan du blant annet lese om at Europakommisjonen varsler reform av investeringspolitikken i byer og regioner. Norske fylker gjør det bedre på innovasjonsmålingene, men det må ikke bli noen sovepute fordi EU varsler fullt trykk på smart spesialisering i Europas regioner. I disse høst-tider inneholder brevet også en påminnelse at det ikke bare er nordmenn som ferdes i fjellet.

Nyhetsbrevet kan du lese her.