Økonominytt 11/2017

Rapport fra EU-delegasjonens finansråder Bjarne Stakkestad og Lone Semmingsen.

I dette nummeret av Økonominytt kan du blant annet lese om at den økonomiske utviklingen i EU har styrket seg ytterligere den siste tiden. På ECOFINs agenda 10. oktober stod klimafinansiering og andre saker.

Finansministere
Finansministerne fra Tyskland, Nederland, Spania og Italia, samt EU-kommissær Pierre Moscovici. Foto: EU

BNP-veksten i euroområdet har vokst i 18 kvartaler på rad og ligget på minst 0,5 pst. i fire kvartaler på rad for første gang siden 2007-08. Veksten i sysselsettingen har vært sterkere og arbeids-ledigheten lavere enn på mange år. Tillitsindikatorene tyder på fortsatt sterk utvikling.

På ECOFINs agenda stod klimafinansiering, Kommisjonens forslag til endringer i merverdiavgift, Kommisjonens melding om skatt og det digitale indre markedet samt evaluering av det europeiske semesteret 2017. Under ministerfrokosten var temaet håndhevingen av Stabilitets- og vekstpakten.

Les hele Økonominytt her.