Økonominytt 1/18

Rapport fra EU-delegasjonens finansråder Bjarne Stakkestad og Lone Semmingsen.

I årets første nummer av Økonominytt kan du lese om januarmøtene i Eurogruppen og ECOFIN, ny økonomisk statistikk og indikatorer samt aktuelle skattesaker og finansmarkedssaker.

Mario Centeno
Mario Centeno, ringer inn til sitt første møte som formann i Eurogruppen. Foto: European Union.

Hele Økonominytt kan du lese her.