Økonominytt 2/18

Rapport fra EU-delegasjonens finansråder Bjarne Stakkestad og Lone Semmingsen.

I dette nummeret av Økonominytt kan du bl.a. lese om februarmøtene i Eurogruppen og ECOFIN samt om arbeidet med EUs neste langtidsbudsjett for 2021-2027. Kommisjonens vinterprognose er også presentert.

Eurogruppe-president gratulerer den kommende visesentralbanksjefen i ECB. Foto: European Union.
Eurogruppe-president gratulerer den kommende visesentralbanksjefen i ECB. Foto: European Union.

Hele Økonominytt kan du lese her.