Økonominytt 8/2018

Rapport fra EU-delegasjonens finansråder Bjarne Stakkestad og Lone Semmingsen.

I dette nummeret av Økonominytt kan du blant annet lese om rapportene fra juli-møtene i Eurogruppen og ECOFIN samt Europakommisjonens sommerprognose 2018.

Les hele Økonominytt her.