Økonominytt 9/2018

Rapport fra EU-delegasjonens finansråder Inger-Johanne A. Rygh og Erik Mæhlen Larsen.

I dette nummeret av Økonominytt kan du oppdatere deg på en rekke saker som i disse dager preger økonomifeltet i EU.  Blant annet kan du lese om Europakommisjonens arbeidsprogram for 2019, samt deres nye forslag for å styrke tilsynet på hvitvaskingsområdet. I tillegg pågår det flere diskusjoner om skatt og digital økonomi, og det er oppnådd politisk enighet i flere merverdiavgiftssaker.

Juncker
Europakommisjonens president Jean-Claude Juncker holdt 12. september sin siste årlige «State of the Union»-tale. Les om talen i Økonominytt. Foto: European Union

Les Økonominytt her.