Økonominytt fra EU-delegasjonen, desember 2016

Av finansrådene Bjarne Stakkestad og Lone Semmingsen

I årets siste nummer av Økonominytt kan du lese om desembermøtene i Eurogruppen og ECOFIN der eurolandenes budsjettplaner for 2017, Hellas-programmet, utvidelse av Juncker-kommisjonens investeringsplan, skatteomgåelsesdirektivet og hvitvaskingsdirektivet ble diskutert. Du finner også artikler om den økonomiske utviklingen siden finanskrisen, oppdatering av finansmarkedssaker og modernisering av merverdiavgiftsreglene.

Foto: EU 2016

Les hele Økonominytt her.