Rapporter fra EU-delegasjonen 2016

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: regjeringen.no

2016

 • Økonominytt fra EU-delegasjonen, mars 2016

  Av finansrådene Lone Haugen Semmingsen og Bjarne Stakkestad

  I marsutgaven av Økonominytt kan du blant annet lese om status for stabiliteringsprogrammet i Hellas og det økonomiske tilpasningsprogrammet på Kypros, gjennomføring av Bankunionen og marsmøtene i Eurogruppen og ECOFIN.

 • Kommunal- og regionalnytt

  Nyhetsbrev fra kommunal- og regionråd ved den norske EU-delegasjonen.

  Kommunal- og regionalnytt fra den norske EU-delegasjonen er publisert for første gang. I dette nyhetsbrevet kan du blant annet lese mer om viktige møter for norsk kommunesektor under Maltas formannskap, bypolitikk i EU med betydning for norske byer og EUs arktismelding.

 • Økonominytt fra EU-delegasjonen, desember 2016

  Av finansrådene Bjarne Stakkestad og Lone Semmingsen

  I årets siste nummer av Økonominytt kan du lese om desembermøtene i Eurogruppen og ECOFIN der eurolandenes budsjettplaner for 2017, Hellas-programmet, utvidelse av Juncker-kommisjonens investeringsplan, skatteomgåelsesdirektivet og hvitvaskingsdirektivet ble diskutert. Du finner også artikler om den økonomiske utviklingen siden finanskrisen, oppdatering av finansmarkedssaker og modernisering av merverdiavgiftsreglene.

 • Europaparlamentets plenumssesjon, 30. november-1. desember

  Av praktikant Lars E. Måseide og ambassaderåd Eli Jonsvik

  Hvem blir ny parlamentspresident, EUs 2017-budsjett signert og støtte til avtale om utveksling av data med USA. Det var de viktigste temaene under plenumssamlingen i Brussel uke 49.

 • Europaparlamentets plenumssesjon, 21.-24. november

  Rapport fra Eli Jonsvik, EU-delegasjonen

  Frysning av Tyrkia-forhandlingene, Schultz stiller ikke til gjenvalg som parlamentspresident og styrket forsvarssamarbeid mellom EU-landene er noe av det du kan lese i EU-delegasjonens rapport fra plenumssesjonen i Strasbourg 21.-24. november.

 • Økonominytt fra EU-delegasjonen, november 2016

  Av finansrådene Bjarne Stakkestad og Lone Semmingsen

  Novemberutgaven av Økonominytt handler blant annet om Efta-Ecofin-møtet, der finansminister Siv Jensen holdt Efta-sidens innlegg. Du kan også lese om Europakommisjonens høstprognose for 2016 og EUs budsjett for 2017.

 • Europakommisjonens høstprognose 2016

  Av Bjarne Stakkestad, finansråd ved EU-delegasjonen

  Europakommisjonen la 9. november frem nye anslag for den økonomiske utviklingen i EU for 2016-18. Hovedbildet er noe svakere utsikter fra 2017 enn anslått i vårprognosen fra mai som en følge av nei til fortsatt EU-medlemskap i den britiske folkeavstemningen 23. juni.

 • Europaparlamentets plenumssesjon, 24.-27. oktober

  Rapport fra Eli Jonsvik, EU-delegasjonen

  Kritikk mot Det europeiske råd, Russland og Ceta-forhandlingene var tema under plenumssesjonen i Strasbourg uke 43.

 • Økonominytt fra EU-delegasjonen, oktober 2016

  Av finansrådene Bjarne Stakkestad og Lone Semmingsen

  I oktoberutgaven av Økonominytt kan du lese om oktobermøtene i Eurogruppen og ECOFIN, der temaene blant annet var det greske stabiliseringsprogrammet, budsjettsaker og merverdiavgift. Les også mer om BNP-utviklingen i 2. kvartal 2016 og resultatene fra en ny undersøkelse om tillit blant bedrifter og forbrukere.

 • Europaparlamentets plenumssesjon, 3.-6. oktober

  Rapport fra Eli Jonsvik, EU-delegasjonen

  Grønt lyst til Paris-avtalen, brexit, forholdet til Russland, fredprosessen i Colombia og abortlovgivning i Polen var blant temaene som ble diskutert under Europaparlamentets plenumssamling i Strasbourg 3.-6. oktober.

 • Kommisjonspresident Junckers tale – en sektorvis gjennomgang

  Rapport fra EU-delegasjonen, Brussel

  Europakommisjonens president Jean-Claude Juncker holdt 14. september sin årlige State of the Union tale til Europaparlamentet i Strasbourg. EU-delegasjonen har foretatt en sektorvis analyse av hvilke elementer Juncker fremhevet spesielt, om talen skisserer endringer i EUs politikk – og hvilke konsekvenser dette eventuelt vil kunne få for Norge.

 • Europaparlamentets plenumssesjon, 12.-15. september

  Av ambassaderåd Eli Jonsvik, EU-delegasjonen

  Junckers State of the Union-tale satte dagsorden for høstens første plenumssesjon i Strasbourg. Ny britisk sikkerhetskommisær, Polen-problematikk og Tyrkia-samarbeid ble diskutert, og parlamentet sluttet seg til forslag om et europeisk reisedokument og en uttalelse mot sosial dumping.

 • Økonominytt fra EU-delegasjonen, september 2016

  Av Bjarne Stakkestad og Lone Semmingsen

  I dette nummeret av Økonominytt kan du blant annet lese om de uformelle møtene i Eurogruppen og ECOFIN som ble holdt i Bratislava tidligere i september, forsering av kapitalmarkedsunionen, utvidelse av investeringsplanen og EUs arbeid med en «svarteliste» over ikke-samarbeidende skattejurisdiksjoner.

 • Økonominytt fra EU-delegasjonen, august 2016

  Av finansrådene Bjarne Stakkestad og Lone Semmingsen

  I augustgaven av Økonominytt kan du lese om julimøtene i Eurogruppen og ECOFIN, der temaene bl.a. var det slovakiske formannskapets arbeidsprogram, bekjempelse av terrorfinansiering, hvitvasking og skatteomgåelse og underskuddprosedyre mot Portugal og Spania. Les også mer om Kommisjonens forslag til EUs budsjett for 2017 og Rådets posisjon.

 • Europaparlamentets plenumssesjon, 4-7. juli

  Av ambassaderåd Eli Jonsvik, EU-delegasjonen

  Støyende Brexit-debatt preget av personangrep kastet lite lys over videre utvikling. Flertallet i EP mener migrasjon, sosiale rettigheter og arbeidplasser bør stå sentralt i Kommisjonens arbeidsprogram for neste år. EUs sluttet seg til lovpakken som skal gi bedre beskyttelse av EUs ytre grenser.

 • Økonominytt fra EU-delegasjonen, juli 2016

  Av finansrådene Bjarne Stakkestad og Lone Semmingsen

  I juliutgaven av Økonominytt kan du lese om junimøtene i Eurogruppen og ECOFIN, hvor det bl.a. ble politisk enighet om direktivet mot skatteomgåelse. Her presenteres også Slovakias arbeidsprogram for ECOFIN kommende halvår, oppdatert konjunkturstatistikk og nye dokumenter om statsstøtte og skatt.

 • Europaparlamentets plenumssesjon, 22.-23. juni

  Rapport fra EU-delegasjonen ved Eli Jonsvik og Sofie Fogstad Vold.

  Presidentene i Israel og Palestina talte i Europaparlamentet under plenumssesjonen i Brussel. Fornybar energi og energieffektivisering, og massakrene i Kongo, stod også på agendaen.

 • Europaparlamentets plenumssesjon, 6.-9. juni 2016

  Av ambassaderåd Eli Jonsvik, EU-delegasjonen

  Kommisjonens plan for å takle grunnårsakene til migrasjon, EUs investeringsplan, og deling av informasjon mellom medlemsland i kampen mot terrorisme var blant temaene som ble diskutert under Europaparlamentets plenumssesjon.

 • Økonominytt fra EU-delegasjonen, juni 2016

  Av finansrådene Bjarne Stakkestad og Lone Semmingsen

  I juniutgaven av Økonominytt kan du lese om maimøtene i Eurogruppen og ECOFIN, hvor tiltak mot skatteomgåelse og Europakommisjonens presentasjon av hovedtrekkene i vårprognosen var blant temaene.

 • Europaparlamentets plenumssesjon, 25.-26. mai 2016

  Rapport fra EU-delegasjonen ved Simon Jóhannsson, Silje Bjellvåg, Fred-Arne Ødegaard, Knut Øistad, Sofie Fogstad Vold og Eli Jonsvik.

  Krise i meierisektoren, transatlantiske datastrømmer, energifattigdom og hormonforstyrrende stoffer var blant temaene som ble diskutert under Europaparlamentets plenumssesjon i Brussel. De fikk også besøk og tale av kongen av Nederland.

 • Økonominytt fra EU-delegasjonen, mai 2016

  Av finansrådene Bjarne Stakkestad og Lone Semmingsen

  I Økonominytt fra april og mai kan du blant annet lese om møte i Eurogruppen, hvor statusgjennomgangen av det greske stabiliseringsprogrammet har blitt behandlet, og om EUs finansministre sin drøftning av Panama Papers.

 • Europaparlamentets plenumssesjon, 9.-12. mai

  Rapport fra ambassaderåd Eli Jonsvik, EU-delegasjonen

  Visumliberalisering for Tyrkia, Europas felles asylsystem og Europols mandat var blant temaene som stod på agendaen da Europaparlamentet var samlet til plenumssesjon i Strasbourg 9.-12. mai. Europadagen ble også markert.

 • Europaparlamentets plenumsesjon, 27.-28. april 2016

  Rapport fra Eli Jonsvik, Simon Jóhannsson, Øyvind Rinbø og Silje Bjellvåg, EU-delegasjonen.

  EU og Tyrkia, den fjerde jernbanepakken, barns beste over grensene og brudd på humanitær rett ved angrep på skoler og sykehus, var blant temaene som ble diskutert da Europaparlamentet var samlet til plenum i Brussel 27.-28. april.

 • Europaparlamentets plenumssesjon, 11.-14. april 2016

  Rapport fra ambassaderåd Eli Jonsvik, EU-delegasjonen

  Situasjonen i Middelhavet og behovet for en helhetlig EU-tilnærming til migrasjon var det mest fremtredende temaet under Europaparlamentets plenumssamling i Strasbourg 11.-14. april.

 • Økonominytt fra EU-delegasjonen, mars 2016

  Av finansrådene Lone Haugen Semmingsen og Bjarne Stakkestad

  I marsutgaven av Økonominytt kan du blant annet lese om status for stabiliteringsprogrammet i Hellas og det økonomiske tilpasningsprogrammet på Kypros, gjennomføring av Bankunionen og marsmøtene i Eurogruppen og ECOFIN.

 • Europaparlamentets plenumssesjon, 7.-10. mars 2016

  Rapport fra Eli Jonsvik og Simon Jóhannsson, EU-delegasjonen

  Forslaget om migrasjonsavtale med Tyrkia, situasjonen for kvinnelige flyktninger, skolemelk, havnetjenester, utsendingsdirektivet og antibiotikaresistens var blant temaene som ble diskutert under Europaparlamentets plenumssamling i Strasbourg 7.-10. mars. Sveriges statsminister Stefan Löfven besøkte også EP og deltok i debatt.

 • Europaparlamentets plenumssesjon, 24.-25. februar 2016

  Rapport fra Eli Jonsvik, Simon Jóhannsson og Silje Bjellvåg, EU-delegasjonen

  Storbritannias forhandlinger med EU, Ombudsmannens innsats for økt åpenhet, tobakksavtaler og økonomisk politikk stod på agendaen under Europaparlamentets plenumssamling i Brussel 24. og 25. februar.

 • Økonominytt fra EU-delegasjonen, februar 2016

  Av finansrådene Lone Haugen Semmingsen og Bjarne Stakkestad

  I februarutgaven av Økonominytt kan du blant annet lese om Europakommisjonens handlingsplan mot terrorfinansiering og tiltakspakke mot skatteomgåelse, EUs vinterprognose og februarmøtene i Eurogruppen og ECOFIN.

 • Europaparlamentets plenumssesjon, 1.-4. februar

  Rapport fra Simon Jóhannsson og Eli Jonsvik, EU-delegasjonen

  Flyktningkrisen, Storbritannias forhold til EU, TISA-forhandlingene og utslippsgrenser for dieselbiler var blant temaene som ble diskutert da Europarlamentet var samlet til plenumssesjon i Strasbourg 1.-4. februar.

 • Europaparlamentets plenumssesjon, 18.-21. januar

  Rapport fra ambassaderåd Eli Jonsvik, EU-delegasjonen

  Flyktningkrisen, det nederlandske EU-formannskapets prioriteringer og utviklingen i Polen sto i sentrum da Europarlamentet var samlet til plenumssesjon i Strasbourg 18.-21. januar.

 • Økonominytt fra EU-delegasjonen, januar 2016

  Av finansrådene Lone Haugen Semmingsen og Bjarne Stakkestad

  I denne utgaven av Økonominytt kan du lese om møtene i Eurogruppen og ECOFIN tidligere denne måneden. Hellas og status for stabiliseringsprogrammet, presentasjon av det nederlandske formannskapets arbeidsprogram og bekjempelse av terrorfinansiering er blant sakene som ble behandlet.

 • Digitale Brussel - en oversikt over andre halvår 2015

  Fred-Arne Ødegaard, IKT- og forvaltningsråd

  EU-delegasjonens IKT- og forvaltningsråd, Fred-Arne Ødegaard, gir her en oppsummering over høsten 2015 på IKT-området, samtidig som han gir en oversikt over forventet utvikling i 2016.