Økonominytt fra EU-delegasjonen, september 2016

Av Bjarne Stakkestad og Lone Semmingsen

I dette nummeret av Økonominytt kan du blant annet lese om de uformelle møtene i Eurogruppen og ECOFIN som ble holdt i Bratislava tidligere i september, forsering av kapitalmarkedsunionen, utvidelse av investeringsplanen og EUs arbeid med en «svarteliste» over ikke-samarbeidende skattejurisdiksjoner.

Les hele Økonominytt her.