Uakseptable brudd i sendernettet

Bruddet i Telenors fibernett onsdag kveld førte til at deler av FM- og DAB-nettet, mobil og datatrafikk ramlet ut. I FM falt hele P4s nett ut. I DAB falt småsenderne i NRKs del av DAB-nettet ut, noe som berørte ca 5 % av husstandene.

NRK sin del av DAB-nettet skal ivareta en viktig beredskapsfunksjon. Selv om utfallet i går var begrenset, vil jeg forsikre meg om at det settes i verk tiltak for å unngå at noe slikt kan oppstå igjen. NRK og Norkring vil nå få på plass en ytterligere kabel for å gjøre infrastrukturen mer robust, sier kulturminister Linda Hofstad Helleland.

Kulturministeren har i dag innkalt NRK, Norkring og P4 til et møte, for å bli orientert om saken. På møtet forklarte Norkring, som eier og driver nettet, at gårsdagens brudd skjedde som følge av menneskelig svikt i forbindelse med utbedring av feil. Norkring og NRK vil gå gjennom sine prosedyrer for å sikre at dette ikke skjer igjen.

Kulturministeren har bedt NRK om en rapport om hendelsen, som skal foreligge neste uke.
Rapporten skal blant annet inneholde en orientering om det faktiske hendelsesforløpet, hvordan varslingsrutinene fungerte samt hvilke tiltak som er nødvendige for at gårsdagens hendelse ikke skal gjenta seg. Statsråden ba også om at aktørene gjennomfører en beredskapsøvelse.

Kulturministeren har tidligere varslet at hun vil orientere Stortinget om arbeidet med slukkingen av FM-nettet. Rapporten fra NRK om gårsdagens hendelse vil inngå i grunnlaget for en slik orientering.

Til toppen