-Norden kan bli verdensledende i miljøvennlig transport

Elektriske busser og ferger, skip og lastebiler som går på hydrogen. Dette finnes allerede i de nordiske landene i dag, og resultat av samarbeid mellom myndigheter og bedrifter. – Norden kan bli verdensledende i miljøvennlig teknologi, sa klima- og miljøminister Vidar Helgesen da han møtte sine kollegaer i Nordisk Ministerråd i Helsingfors i dag.

Her er noen eksempler på at det allerede finnes utstrakt samarbeid om miljøteknologi innen transport i Norden:

*ABB har elektrifisert to store ferger som går mellom Helsingborg og Helsingør. Batteripakkene leveres av PBES i Trondheim.

*Norges ledende grossist i matvarer, ASKO, skal bruke hydrogenlastebiler, og svenske Scania skal levere teknologien.  Hydrogenet skal fremstilles lokalt, ved hjelp av solceller på taket av det enorme lagerbygget til ASKO i Midt-Norge.

*Finland skal snart sjøsette sin første ferge, og Siemens i Trondheim leverer elektro- og styringssystemene. Enda et eksempel fra Trøndelag: Volvo i Sverige har fått bestilling på 25 elektriske busser fra AtB, Trøndelags kollektivselskap.

-Offentlig innkjøp og felles forskning kan framskynde denne gode utviklingen. Vi har store og viktige teknologimiljøer i Norden som kan levere miljøvennlig transport som er verdensledende. I Norge har vi blant andre SINTEF og NTNU, sier Helgesen.

Lauritzen Consulting har laget en rapport for Nordisk Ministerråd om miljøvennlig transport i Norden. De peker på at de nordiske landene har mange miljøfortrinn. Det er sterke bedrifter og forskningsinstitusjoner, og det offentlige gir mye penger til forskning og investering.

Landene utmerker seg på ulikt vis, forteller rapporten. Norge og til Island er ledende innen andelen el-biler og miljøvennlig skipsfart, Danmark på vindmøller og byplanlegging, Finland og Sverige på biodrivstoff. Det som vokser fram nå, er hydrogen i lastebiler og elektriske ferger.

-I Norge ser vi at inntektene fra oljevirksomheten synker, og vi må finne nye muligheter til økonomisk vekst. VI skal gå fra gullalder til gullalder. Og her vil miljøvennlig transport være viktig, sier Helgesen.

Han legger til at det er viktig at nordiske land samarbeider.

-De globale endringene skjer nå så raskt, utviklingen av grønn teknologi går raskt. Hvis vi i Norden skal hevde oss i konkurransen, må vi holde dialogen gående og samordne oss mer. Vi har felles marked, men trenger da også felles reguleringer, for eksempel innen klimaspørsmål. Vi skal alle lage lavutslippsstrategier fram mot 2050, og her kan vi samspille og utveksle erfaringer. Vi har mye positivt å dele, sa Helgesen i et av sine innlegg.

For første gang var direktørene for nordiske innovasjonsetater til stede på ministerrådets møte. De lovet å samarbeide mer framover for å få fram miljøløsninger i Norden.

Til toppen