100 millioner til flere ansatte i barnehagene

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Denne høsten innførte regjeringen et nasjonalt minstekrav til bemanning i barnehagen. Nå får 225 små barnehager 100 millioner kroner til å ansette flere ansatte. – Foreldre skal være trygge på at det er nok voksne på jobb til å ta godt vare på barnet deres. Samtidig må vi sikre et mangfoldig tilbud. Disse pengene vil gjøre det lettere for de aller minste barnehagene å oppfylle bemanningskravet, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner.

Frem til nå har det vært store forskjeller i barnehagenes bemanning. Med det nye kravet vil det bli flere ansatte i barnehager med lav bemanning. For barn under 3 år skal det være maks tre barn per voksen, og for barn over tre år skal det være maks seks barn per voksen.

Bemanningskravet har vært varslet lenge. Kravet er i gjennomsnitt oppfylt og finansiert i de kommunale barnehagene. De private barnehagene får det samme driftstilskuddet som de kommunale barnehagene, og de fleste har derfor kunnet få til lik bemanning som de kommunale barnehagene uten økt tilskudd.

Overgangsordning for små barnehager

Det finnes imidlertid kommuner der de kommunale barnehagene ikke oppfyller bemanningskravet. De minste barnehagene i disse kommunene ønsker regjeringen og KrF å sikre en overgangsordning for i perioden 2018-2020. Ordningen vil gjelde både kommunale og private barnehager. Hver barnehage får mellom 430 000 og 465 000 kroner i 2018.

– Disse små barnehagene har mindre økonomisk handlefrihet til å omdisponere ressurser for å oppfylle bemanningskravet. Overgangsordningen vil bidra til å sikre en bærekraftig økonomi i disse små barnehagene, og gjøre det lettere for dem å tilpasse seg det nye regelverket, sier Sanner.

Smidig innføring

Regjeringen har fra før tatt flere grep for å sikre at innføringen av bemanningskravet skal skje på en smidig og fleksibel måte som ikke rammer barnehagene økonomisk. Blant annet har kunnskapsministeren fastsatt en overgangsordning som gir barnehagene ett år til å tilpasse seg kravet. Overgangsordningen opphører 1. august 2019. Hvis barnehagen ikke oppfyller kravet 1. august 2019, må barnehageeier søke om dispensasjon.

Kommunene har også fått 424 millioner i 2018 for å dekke kostnader til skjerpet pedagogkrav, og kommuner som allerede oppfyller kravet til antallet pedagoger kan benytte pengene til å øke bemanningen.