200 flere arbeidsledige i mai

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

– Regjeringens politikk demper ledighetsøkningen, men den svekkelsen på arbeidsmarkedet som vi har sett siden 2014, fortsetter, sier arbeids og sosialminister Anniken Hauglie.

Siden januar har ledigheten vært nokså stabil. Mye av den moderate økningen i mai skyldes at flere ledige har fått tiltaksplass. Antall helt ledige og arbeidssøkere på tiltak har økt med 900 personer fra april til mai. 

– Jeg registrerer at ledigheten foreløpig ikke ser ut til å spre seg mye til andre regioner. Vestlandet er imidlertid hardt rammet, og jeg er derfor glad for at vi målretter mer midler til de regionene som sliter, sier statsråden. 

Ved utgangen av mai er det tolv fylker som har færre arbeidsledige enn på samme tid i fjor, og sju fylker som har flere arbeidsledige enn på samme tid i fjor. Det er fortsatt oljebeltet fra Aust-Agder til Møre og Romsdal som har størst økning i ledigheten.

Fakta

Ved utgangen av mai var det registrert 80 342 helt ledige. Det tilsvarer 2,9 prosent av arbeidsstyrken.

I tillegg deltok 18 713 arbeidssøkere på et arbeidsmarkedstiltak. Arbeidssøkere på tiltak har økt med 38 prosent på det siste året.

Ledigheten har økt mest blant de over 60 år. Andelen ledige i denne gruppen er 1,9 prosent. 

Pressehenvendelser

Pressetelefon: 916 73 519 
E-post: presse@asd.dep.no