2018 – Det europeiske kulturarvåret

EU har utpekt 2018 til europeisk kulturarvår. Året skal markeres over hele Europa under slagordet "Når fortiden møter framtiden".

I Norge blir  slagordet "Typisk norsk – ikke bare norsk", og med det menes at norsk kulturarv har blitt til i møte med andre europeiske kulturer.

-Det europeiske kulturarvåret gir oss en mulighet til å få økt oppmerksomhet om den felles europeiske historien. Det blir mange arrangementer over hele Europa, og dette kan være med på å styrke forståelsen av vår felles historie. Vi skal få fram den rike og mangfoldige europeiske kulturarven, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen.

Den offisielle åpningen av året vil finne sted i Freiasalen 15. mars. Det blir også en rekke lokale arrangement over hele landet. Blant annet blir det en utstilling av plakater  på folkebibliotek og skolebibliotek rundt i landet, i tillegg til på norske ambassader i Europa. Plakatene er laget spesielt for kulturarvåret. 11. november klokken 1100 er det hundre år siden første verdenskrig ble avsluttet, noe som også skal markeres.

Arkivverket, Kulturrådet, Nasjonalbiblioteket, Riksantikvaren og Kulturvernforbundet samarbeider om markeringer og arrangement .

Til toppen