30 millioner kroner til Stiftelsen Antidoping Norge

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Stiftelsen Antidoping Norge tildeles 30 millioner kroner av spillemidlene til idrettsformål i 2016.

- Økningen er på 2 millioner kroner fra 2015. Tilskuddet er økt med hele 6,4 millioner kroner på tre år under denne regjeringen. Dette viser at regjeringen tar antidopingarbeidet innenfor idretten på høyeste alvor, sier kulturminister Helleland.

Tilskuddet skal bidra til å opprettholde og utvikle Antidoping Norge som et uavhengig kontroll- og påtaleorgan som bekjemper doping gjennom å fremme en ærlig og dopingfri idrett.

- Det å sikre fair play slik at alle utøvere konkurrerer på like vilkår er en forutsetning for idrettens integritet og dens sterke posisjon i det norske samfunn. Antidoping Norge er en av verdens ledende antidopingorganisasjoner, og jeg er glad for at vi med dette store tilskuddet kan bidra til å opprettholde og videreutvikle den høye kvaliteten på Antidoping Norges arbeid, avslutter kulturministeren.