Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

600 færre ledige i juni

– Det ble 600 færre arbeidsledige i juni, og ledigheten er nå på 2,2 prosent, sier arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie.

Fra mai til juni ble det i underkant av 600 færre registrert helt ledige, når vi korrigerer for normale sesongsvingninger. Målt som andel av arbeidsstyrken var den sesongjusterte registrerte ledigheten 2,2 prosent i juni. Det er 0,1 prosentenhet lavere enn i forrige måned.

Det siste året har ledigheten falt mest for ingeniør- og IKT-fag og i fylkene på Vestlandet som ble rammet av oljesmellen.

Fortsatt for mange uten jobb

– Det er gledelig at det blir færre ledige, men det er fortsatt for mange som strever med å få fotfeste i arbeidslivet. Vi fortsetter arbeidet i inkluderingsdugnaden med forbedring av NAVs verktøykasse, kvalifisering og bruk av individuell jobbstøtte for dem med psykiske utfordringer, sier Hauglie.

Summen av helt ledige og arbeidssøkere på tiltak, falt med om lag 700 personer fra mai til juni, justert for sesongsvingninger.

Til toppen