700 færre ledige i juni

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

– Jeg er glad for at den kraftige ledighetsøkningen i oljeomstillingsfylkene synes å ha bremset opp. Likevel må vi holde trykket oppe for å skape flere jobber. Det er fortsatt tøffe tider på arbeidsmarkedet, sier arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie.

Det er særlig to ting som gir nedgang i arbeidsledigheten: Lavere tilstrømming av nye arbeidssøkere og at flere ledige har fått tiltaksplass fra NAV. Totalt sett ble det 700 færre helt ledige, mens summen av arbeidssøkere på tiltak og arbeidsledige økte med 100 personer fra mai til juni. Den registrerte ledigheten var i juni 2,9 prosent. I Rogaland er fortsatt ledighetsnivået høyt, men økningen har flatet ut de siste månedene.

Ved utgangen av juni er det nå bare seks fylker som har flere helt ledige enn på samme tid i fjor, mens hele 13 fylker har færre helt ledige.

– Regjeringens tiltak holder hjulene i gang i de regionene som sliter. Det er også viktig å opplyse om at det finnes mange ledige jobber i deler av landet. Vi må bli enda flinkere til å matche de ledige hodene med de ledige jobbene, sier statsråden.

Fakta

  • Ved utgangen av juni var det registrert 80 965 helt ledige. I tillegg deltok 15 870 arbeidssøkere på et arbeidsmarkedstiltak.
  • Justert for normale sesongvariasjoner ble det 700 færre helt ledige fra mai til juni, mens summen av helt ledige og arbeidssøkere på tiltak økte med 100 personer i samme periode.
  • Det er nå nesten femti prosent flere arbeidssøkere på tiltak enn på samme tid i fjor.