Åpning av ny grensestasjon på Svanvik, 17. juni

Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide åpnet 17. juni en ny stasjon til grensevakten ved Svanvik. Her er innlegget hun holdt.

*Sjekkes mot fremføring*

 

Ordfører, stortingsrepresentant, general, Forsvarsbyggs ledelse,

kjære alle sammen,

Det er flott å komme hit til Pasvikdalen en junidag. Sommeren her i nord, lyset og fargene, er noe av det unike vi har i norsk natur. Det er urskog og villmark i grenselandet mellom Norge, Finland og Russland.

Jeg er glad for at ungdom fra hele landet får oppleve dette. Og jeg er glad for at det er stor pågang av vernepliktige som ønsker å avtjene førstegangstjenesten ved Garnisonen i Sør- Varanger. Ja, jeg tenker at det må være en fryd å være garnisonsjef når man årlig får kremen av norsk ungdom med på laget.

Det å være her på Svanvik gir også anledning til å forestille seg hvordan livet har artet seg som soldat ved grensen gjennom nesten et helt århundre. En tid som rommer fredelig sameksistens, tysk okkupasjon, kald krig, tøvær og avspenning. Det at vi har en stor nabo i øst er blant det som hele tiden har ligget fast.   

Her ligger «verdens lengste gamme» som et minne om da Garnisonskompaniet i Sør-Varanger så dagens lys i 1921. Det sies at vegglusa i gammen var såpass plagsom at noen spøkefullt foreslo å bytte ut ulven med lusa i bataljonens våpenmerke.

Svanvik ble kompaniets første tilholdssted, og har siden, med unntak av de fem krigsårene, vært i kontinuerlig drift som norsk grensevaktstasjon. Garnisonen i Sør-Varanger har spilt og spiller fortsatt en spesiell rolle i det norske Forsvaret.

Her i nord har vi også utviklet det unike samarbeidet mellom politi og forsvar.  Vi har et forsvar som vokter NATOs yttergrense mot øst, og vi har et politi med ansvar for å vokte Schengens yttergrense. De praktiske oppgavene løses av de samme soldatene.

Det er viktig at vi utvikler og effektiviserer måten vi vokter grensen mot Russland. Til fots, med ATV og båt om sommeren, med snøscooter og ski om vinteren, vokter norske soldater den 196 km lange grensen mot Russland.

I dag gjør ny teknologi og sensorer en mer effektiv overvåking mulig. Det endrer likevel ikke behovet for godt trente og motiverte soldater.  Og det endrer ikke betydningen av moderne og tidsriktige bygninger.

Når vi dag offisielt åpner den nye grensestasjonen her på Svanvik, så er det en modernisering langs to akser.  Vi åpner et nytt og moderne bygg. Og samtidig innleder vi overgangen til et helt nytt operasjonskonsept for grensevakten.

Vi skal erstatte de seks stasjonene for grensevakten med to større stasjoner som dekker hver sin del av den norsk-russiske grensen.  Som del av det nye konseptet flyttes også Grensevaktkompaniet med ledelse og støtte fra Høybuktmoen ut til de nye stasjonene.

Dette skal dekke grensevaktens samlede behov for forlegning og operasjonsbaser for grensejegerne, en stasjon i sør på Svanvik og en stasjon i nord ved Storskog.

Og la meg si følgende. Det er få ting som gleder en statsråd mer enn å se at Stortingets vedtak blir omsatt til noe så konkret som det moderne og tidsriktige bygget vi ser foran oss nå.

Sist onsdag var jeg i Stortinget under behandlingen av Investeringsproposisjonen for Forsvaret. Det er hyggelig å konstatere at det er bred politisk enighet om materiellinvesteringene i Forsvaret. Og jeg er glad for at vi fikk på plass en økt bevilgning til byggingen av grensestasjon Jarfjord ved Storskog.

Foran oss er et bygg som står til landskapet, til den ville naturen her i nord. Her møtes kultur og natur på like vilkår.

Vi får et bygg der både soldater og materiell blir tatt godt vare på. Depot, verksted og forpleiningssted under et og samme tak. Kort sagt et bygg som vil styrke grensevaktens operative evne.

Når man skal bygge et såpass spesialisert bygg i en slik særegen og verneverdig natur, trenger vi det aller beste av kompetanse. I disse VM-tider, er jeg fristet til å si at vi må stille med vårt A-lag.

Her har derimot A-lab (Arkitekturlaboratoriet) lagt grunnlaget. Dere har hatt det formmessige og funksjonelle ansvaret. Med på laget og til å gjennomføre prosjektet har dere hatt Forsvarsbygg og Kirkenes Byggservice.

I dag vil jeg uttrykke en stor takk til dere alle og til Sør-Varanger kommune for godt samarbeid.

Jeg erklærer med disse ord Grensestasjon Pasvik som åpnet.