Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide (H)

Født: 1976

Forsvarsministeren har ansvar for utforming og iverksetting av norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk. "Regjeringen vil føre en åpen, troverdig og realistisk forsvarspolitikk – og bygge et forsvar for framtiden. Vårt mål er et styrket NATO og et fornyet forsvar med høy operativ evne"

Utdanning:

 

Politiske verv:

 

Verv i Høyre:

 

Øvrig:

Til toppen