Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide (H)

Født: 1976

Forsvarsministeren har ansvar for utforming og iverksetting av norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk. "Regjeringen vil føre en åpen, troverdig og realistisk forsvarspolitikk – og bygge et forsvar for framtiden. Vårt mål er et styrket NATO og et fornyet forsvar med høy operativ evne"

Utdanning:

 • Cand. jur. fra Universitetet i Tromsø (2007)

 

Politiske verv:

 • 16. oktober 2013: Forsvarsminister
 • 2009-2013: Stortingsrepresentant, leder av Stortingets utenriks- og forsvarskomité
 • 2009-2013: Leder av Den utvidede utenriks- og forsvarskomité (DUUFK)
 • 2009-2013: Leder av Stortingets Europautvalg
 • 2005-2009: Stortingsrepresentant, leder av Stortingets kirke-, utdannings- og forskningskomité
 • 2001-2005: Stortingsrepresentant, medlem av Stortingets kirke-, utdannings- og forskningskomité

 

Verv i Høyre:

 • 2000-          Medlem av Høyres sentralstyre
 • 2000-2004: Leder av Unge Høyres landsforbund
 • 1996-2000: Medlem av Unge Høyres sentralstyre

 

Øvrig:

 • 2009: Delegat på FNs 63. generalforsamling
 • 2010: Forsvarets Høgskole, informasjonskurset