Skjerper kravene for å få statsborgerskap

Regjeringen foreslår krav om bestått prøve i samfunnskunnskap og muntlige ferdigheter i norsk for å få statsborgerskap.

Kravene skal gjelde for søkere mellom 18 og 67 år. Det foreslås også unntaksbestemmelser. Høringsbrevet som går ut 24. oktober er en oppfølging av regjeringens politiske plattform.

- Norsk statsborgerskap skal henge høyt, sier barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne (FrP). - Det er en plikt å ha gjennomført opplæring i norsk og samfunnskunnskap for å få norsk statsborgerskap. Da bør den enkelte også kunne vise til resultater av opplæringen. Grunnleggende kunnskaper om det norske samfunnet og et minimum av muntlige ferdigheter i norsk er dessuten avgjørende for vellykket integrering, legger statsråden til.

Bestått prøve i samfunnskunnskap

I høringsnotatet foreslår departementet at det innføres krav om bestått prøve i samfunnskunnskap for å få statsborgerskap. I dag er det ikke obligatorisk å bestå prøven, selv om det er obligatorisk å ta prøven etter endt opplæring i norsk og samfunnskunnskap. For å få statsborgerskap må prøven bestås på norsk.

Et minimum av muntlige norskferdigheter

Departementet foreslår at det også innføres et krav om å beherske et minimum av norsk muntlig for å få statsborgerskap. Ferdighetene dokumenteres etter obligatorisk prøve i norsk muntlig. Nivået skal være slik at den enkelte kan forstå svært enkelt dagligspråk, og uttrykke seg enkelt om emner knyttet til egen person og familie, nære omgivelser og arbeid.

Krav om opplæring for alle mellom 18 og 67 år

Dagens krav til gjennomført opplæring i norsk gjelder søkere mellom 18 og 55 år. Departementet foreslår å utvide dette til å gjelde søkere mellom 18 og 67 år. Kravet om dokumentasjon av gjennomført opplæring kommer i tillegg til kravet om bestått prøve i samfunnskunnskap og dokumentasjon av muntlige ferdigheter.

Unntaksbestemmelser

Departementet foreslår i høringsnotatet at personer som allerede har vist at de har tilstrekkelige kunnskaper i norsk eller som av tungtveiende årsaker er ute av stand til å delta i norskopplæring, skal være unntatt fra de nye kravene for statsborgerskap.

Les høringsbrevet her.

Til toppen