Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Syv småkraftsaker avgjort

Dette innholdet er mer enn 6 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Olje- og energidepartementet har i dag avgjort fem søknader og to klagesaker for små vannkraftverk i Rogaland, Telemark og Troms fylker. Norges vassdrags- og energidirektorats (NVE) innstillinger og konsesjonsvedtak er fulgt i alle sakene.

Olje- og energidepartementet har i dag avgjort fem søknader og to klagesaker for små vannkraftverk i Rogaland, Telemark og Troms fylker. Norges vassdrags- og energidirektorats (NVE) innstillinger og konsesjonsvedtak er fulgt i alle sakene. 

- Småkraft er viktig for regjeringen. Ikke bare på grunn av kraften den gir, men også på grunn av de mulighetene til lokal næringsutvikling og verdiskaping den fører til. Vi vil fortsette å ha trykket oppe i behandlingen av småkraftkonsesjoner i departementet, sier olje- og energiminister Tord Lien

Det er gitt konsesjon til fire av prosjektene, mens de resterende tre har fått avslag. Konsesjonene kan bidra med om lag 38 GWh/år fornybar energiproduksjon, noe som utgjør årsforbruket til rundt 1900 husstander. Nærmere omtale av sakene:

 Rusdal kraftverk i Lund kommune i Rogaland

Departementet har fulgt NVEs innstilling og gitt konsesjon til Rusdal kraftverk. Kraftverket vil bidra med en årlig produksjon på rundt 18,8 GWh fornybar energi. Departementet mener at en utbygging av Rusdal kraftverk, på nærmere fastsatte vilkår, vil ha akseptable konsekvenser for biologisk mangfold, landskap, friluftsliv og andre interesser.

Steinbergdalen kraftverk i Lund kommune i Rogaland

Departementet har fulgt NVEs innstilling og gitt konsesjon til Steinbergdalen kraftverk. Kraftverket vil bidra med en årlig produksjon på rundt 6,6 GWh. Departementet mener at en utbygging av Steinbergdalen kraftverk, på nærmere fastsatte vilkår, vil ha akseptable konsekvenser for biologisk mangfold, landskap, friluftsliv og andre interesser.

Flatestøl kraftverk i Lund kommune i Rogaland

Departementet har fulgt NVEs innstilling og gitt konsesjon til Flatestøl kraftverk. Kraftverket vil bidra med en årlig produksjon på rundt 5,5 GWh. Departementet mener at en utbygging av Flatestøl kraftverk, på nærmere fastsatte vilkår, vil ha akseptable konsekvenser for biologisk mangfold, landskap, friluftsliv og andre interesser.

Ramsåe kraftverk i Tinn kommune i Telemark

Departementet har fulgt NVEs innstilling og gitt konsesjon til Ramsåe kraftverk. Kraftverket vil bidra med en årlig produksjon på rundt 7,2 GWh. Departementet mener at en utbygging av Ramsåe kraftverk, på nærmere fastsatte vilkår, vil ha akseptable konsekvenser for biologisk mangfold, landskap, friluftsliv og andre interesser.

Skårdal kraftverk i Lund kommune i Rogaland

Departementet har fulgt NVEs innstilling og avslått søknaden om konsesjon til Skårdal kraftverk. Kraftverket ville bidratt med en årlig produksjon på rundt 15,6 GWh. Departementet mener at fordelene i form av økt kraftproduksjon og lokal verdiskaping vil være mindre enn ulempene for biologisk mangfold, landskap, friluftsliv og andre interesser som blir berørt.

Øvre Tverrelva kraftverk i Nordreisa kommune i Troms

Departementet har opprettholdt NVEs avslag på søknaden om konsesjon til Øvre Tverrelva kraftverk. Kraftverket ville bidratt med en årlig produksjon på rundt 4,8 GWh. Departementet mener at fordelene i form av økt kraftproduksjon og lokal verdiskaping vil være mindre enn ulempene for landskap og friluftsliv.

Iselva kraftverk i Nordreisa kommune i Troms

Departementet har opprettholdt NVEs avslag på søknaden om konsesjon til Iselva kraftverk. Kraftverket ville bidratt med en årlig produksjon på rundt 3,8 GWh. Departementet mener at fordelene i form av økt kraftproduksjon og lokal verdiskaping vil være mindre enn ulempene for reindrift, biologisk mangfold, landskap, friluftsliv og andre interesser som blir berørt.