Tre vinnere av Gollegiella-prisen

Dette innholdet er mer enn 6 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Samisklærer og forsker Mikael Svonni, forfatter Kerttu Vuolab og lærer i østsamisk Seija Sivertsen får årets språkpris Gollegiella.

Sametingets president Aili Keskitalo og Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner ønsker prisvinnerne til lykke med prisen.

-Årets tre vinnere av Gollegiella har bidratt og bidrar til å styrke samisk språk. På hver sin måte har de jobbet for å fremme samisk språk. De er gode eksempler for alle oss som bryr oss om samisk språk, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Språkprisen er opprettet av ministrene i Norge, Sverige og Finland med  ansvar for samiske spørsmål og disse landenes sametingspresidenter.  Målet med den nordiske Gollegiella-prisen er å fremme, utvikle og bevare samisk språk i Norge, Sverige, Finland og Russland. Prisen deles ut hvert annet år og ble første gang delt ut i 2004. Prisen er på 15 000 euro.

-Samisk språk er under press fra hovedspråkene i disse landene. Framtiden for samisk avhenger av at språket brukes og er synlig i de nordiske landene, og derfor er nordisk språksamarbeid viktig i arbeidet med å sikre det samiske språket for framtiden. Språkprisen Gollegiella skal bidra til å løfte statusen til det samiske språket, og vi håper at vinnerne vil fortsette med sine viktige arbeid, sier Sametingets prsident Aili Keskitalo.

Pekka Sammallahti er formann for juryen for Gollegiella. Juryen skriver i sin begrunnelse blant annet:

Mikael Svonni mottar prisen for sitt langvarige arbeid til beste for nordsamisk på svensk side. Svonni har fremmet nordsamisk på mange måter og språkarbeidet hans vært særdeles viktig for utviklingen av nordsamisk i Sverige.

Kerttu Vuolab får prisen for sitt langvarige arbeid med skjønnlitteratur på nordsamisk. Etter juryens syn fortjener Voulab prisen spesielt for bevaring og utvikling av et rikt ordforråd i nordsamisk.

Seija Sivertsen har gjort seg fortjent til Gollegiella-prisen for sitt livslange arbeid til beste for østsamisk språk, kultur og samfunn.

Tildelingen av språkprisen Gollegiella skjer på møtet for de nordiske ministrene og sametingspresidentene i Helsingfors fredag 21.11.14

Mer informasjon:

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00

Sametingets president Aili Keskitalo, + 47 971 29 305

Vedlegg: Les juryens begrunnelse her (på svensk).