AIM Norway kjøper opp europeisk forsvarsbedrift

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Det statseide selskapet AIM Norway kjøper forsvarsbedriften Pratt & Whitney Belgium Engine Center (BEC). BEC er i dag eid av den amerikanske flymotorprodusenten Pratt & Whitney og har hovedkontor og produksjonslokaler i Belgia.

BEC er en stor leverandør av vedlikeholdstjenester på F100-motoren til kampfly som F-15 og F-16. Samtidig ser AIM Norway et potensiale for samarbeid innen understøttelse av F-35. BEC er en global aktør, og leverer tjenester til 14 land, blant annet Danmark, Nederland og Portugal.

Oppkjøpet vil styrke AIM Norways internasjonale tilstedeværelse og kapasitet. Kjøpet av BEC vil gi AIM Norway tilgang til nye markeder og bidra til synergier mellom AIM Norway og BEC.

– Jeg er glad for at AIM Norway siden opprettelsen i 2011 har lykkes med å utvikle seg til å bli en relevant aktør i norsk forsvarsindustri, uttaler forsvarsminister Ine Eriksen Søreide. – AIM Norway har et mål om å ytterligere styrke selskapets internasjonale tilstedeværelse, og fortsette å vinne kontrakter i et internasjonalt forsvarsmarked preget av sterk konkurranse. Oppkjøpet av BEC er et steg i riktig retning for selskapet for å nå dette målet, sier Eriksen Søreide.

AIM Norway er i dag eid av staten ved Forsvarsdepartementet, og har hovedkontor på Kjeller i Skedsmo kommune. AIM Norway leverer vedlikeholds- og modifikasjonstjenester til fly, helikoptre, komponenter og bakkeutstyr til Forsvaret og andre militære og sivile organisasjoner. Selskapet hadde i 2015 423 ansatte og en omsetning på 579 millioner kroner.

BEC ble kjøpt opp av Pratt & Whitney i 2008. BECs grunnlag er basert på vedlikehold av F-100-motoren for det belgiske forsvaret og for luftforsvaret til andre store europeiske land. Selskapet hadde i 2015 95 ansatte og en omsetning på 46,7 millioner euro som tilsvarer om lag 440 millioner norske kroner.