Alle nye legemidler skal metodevurderes og tas raskt inn i blåreseptordningen

Fra 1. januar 2018 skal alle nye legemidler gjennom samme vurdering før det blir bestemt om det offentlige skal dekke utgiftene for pasientene. Samtidig kan Statens Legemiddelverk ta opp flere legemidler på blå resept uten Stortingets samtykke. Endringene skal sørge for rask, trygg og lik tilgang til legemidler og klok bruk av fellesskapets midler.

Endringene gjelder i hovedsak for nye legemidler som skal dekkes av folketrygden gjennom blåreseptordningen. Pasienter som får dekket legemiddelutgifter i dag, vil fortsatt få dekket utgiftene sine i fremtiden.

– Vi skal ha gode ordninger som sørger for at pasienter kan få dekket utgifter til viktige legemidler, og som sikrer rettferdig og klok bruk av fellesskapets midler. I dag fungerer ikke dette godt nok. Fra 1. januar 2018 skal derfor alle nye legemidler gjennom samme vurdering før det blir bestemt om det offentlige skal dekke utgiftene for pasientene, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie. 

For å sikre rask tilgang til nye legemidler økes samtidig grensen for når Statens legemiddelverk kan innvilge forhåndsgodkjent refusjon for et legemiddel uten Stortingets samtykke. Fullmaktsgrensen økes fra 25 til 100 millioner kroner. 

I dag metodevurderes legemidler som forhåndsgodkjennes på blå resept, men ikke legemidler som dekkes på blå resept etter individuell søknad. Kravet til dokumentasjon har derfor vært svakere for legemidler som dekkes av den individuelle ordningen. Det har ført til at vi ikke vet nok om nytten av behandlingen står i forhold til prisen myndighetene betaler.

Det har også ført til at noen legemiddelfirmaer ikke har søkt om å få legemidlet på forhåndsgodkjent refusjon på blå resept. Istedenfor har de solgt legemidlet via individuell refusjon, der kravene til dokumentasjon altså er svakere.

Myndighetene har derfor hatt få muligheter til å forhandle om pris med legemiddelfirmaene, noe som kan gi urimelig høye priser. Endringene skal derfor også bidra til at det blir enklere å få ned prisen på legemidler, slik at vi kan bruke helsekronene best mulig.

At legemidlene metodevurderes innebærer at en ser om legemidlene oppfyller prioriteringskriteriene om alvorlighet, nytte og ressursbruk. Kravet om metodevurdering er i tråd med det Stortinget har bestemt i behandlingen av prioriteringsmeldingen.

I tillegg til at alle nye legemidler skal metodevurderes, skal også flere legemidler som i dag dekkes av blåreseptordningen, gradvis overføres til sykehusene. Det gjøres for at finansieringsansvaret for legemidler skal følge behandlingsansvaret.

Les mer om endringene på Helsedirektoratet sine nettsider

Til toppen