Alle opplysninger skal frem

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

– Kunnskapsdepartementet vil granske alle opplysninger som kommer frem knyttet til Westerdals og selskapet Anthon B. Nilsen, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Dagens Næringsliv har i en rekke artikler stilt kritiske spørsmål om de private høyskolene i Anthon B. Nilsen-konsernet. Kunnskapsdepartementet er i full gang med en grundig gjennomgang for å undersøke om det har skjedd noe ulovlig.

– Som en del av oppfølgingen vår har vi krevd svar på en rekke spørsmål fra Anthon B. Nilsen, og det vil komme flere spørsmål fra oss. Når vi har fått de svarene vi ber om, vil vi konkludere om hvordan vi skal ta denne saken videre. Vi holder alle muligheter åpne, også muligheten for å åpne tilsynssak, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Vil svare Kontroll- og konstitusjonskomitéen

Kontroll- og konstitusjonskomitéen har også stilt spørsmål i saken.

– I vårt svar vil vi understreke at departementet ikke på noe tidspunkt har stanset oppfølgingen av skolen. Akkurat som Kontroll- og konstitusjonskomitéen ønsker vi at alle opplysninger skal komme på bordet så raskt som mulig, sier Røe Isaksen.

Har ikke godkjent fusjon

I media fremstiller representanter for Anthon B. Nilsen det som om Kunnskapsdepartementet har godkjent måten selskapet har gjennomført fusjonen på. Departementet har ikke gitt noen slik aksept. Det er heller ikke departementets rolle å godkjenne en slik fusjon, og det er selskapets ansvar å følge loven. Anthon B. Nilsen ble orientert om at hvis de ønsket å avklare noe med departementet, måtte de rette en formell henvendelse. Det har de ikke gjort.

Feil om «tette bånd»

Dagens Næringsliv har også insinuert at behandlingen av saken har blitt påvirket av at statsråden kjenner Nicolai Løvenskiold fra sin tid som redaktør i Minerva. Det er ikke riktig. Departementet har fulgt sine vanlige rutiner i sin kontrollvirksomhet.

– Det har ikke på noe tidspunkt vært noen politisk overstyring i departementets behandling av denne saken, sier Røe Isaksen.

Statsråden har også fått sin habilitet sjekket av Lovavdelingen i Justis- og beredskapsdepartementet som har funnet ham habil.